Prijava nepravilnosti

Saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju uz osiguranje zaštite privatnosti možete prijaviti:
  • putem web obrasca
  • putem e-maila: eticko.povjerenstvo@zgh.hr
  • pisanim putem, Zagrebački holding d.o.o., "Etičko povjerenstvo", Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Reklamacije na kvalitetu usluga nećemo uzimati u obzir već Vas za isto upućujemo na Povjerenstvo za reklamaciju potrošača pri svakoj od podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Nejasne i nerazumljive prijave iz kojih se ne može zaključiti na što ili na koga se odnose neće biti razmatrane.

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail:
Ime podružnice / trgovačkog društva / ustanove: *
Opis slučaja: *
U slučaju postojanja dokumentacije koja potkrjepljuje slučaj možete poslati privitak (do 1MB)
(word - doc,docx, excel - xls,xslx, pdf, slike - jpg,gif):
Privitak 1.
Privitak 2.
Privitak 3.