Zakonski propisi

Na poslovanje Zagrebačkog holdinga primjenjuju se zakoni i propisi svojstveni javnim trgovačkim društvima, kako slijedi:  ​
Opći akti Društva: Svi važni akti koje donosi vlasnik, Grad Zagreb, objavljuju se u Sužbenom Glasniku Grada Zagreba.

Svaka od sastavnica Grupe Zagrebački holding na svojim mrežnim stranicama ima objavljene zakonske i podzakonske akte koji reguliraju njihovo poslovanje.

Izravne poveznice nalaze se u nastavku.
 

Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

Tržnice na veliko i malo, skladištenje

Distribucija i opskrba plinom

 

Izgradnja i upravljanje sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije i EKI 

Javna vodoopskrba i javna odvodnja 

Usluge ukopa i kremiranja te održavanja groblja i krematorija

Usluge autobusnog kolodvora 

Ljekarnička djelatnost

Organizacija prometa u mirovanju 

Usluge održavanja cesta

Upravljanje i održavanje zgrada

Usluge skladištenja i Carinske zone 

Iznajmljivanje oglasnog prostora

Usluge izdavačke djelatnosti

Putnička agencija, ugostiteljsko-turističke usluge

Usluge održavanja javnih zelenih površina