Zakonski propisi

Na poslovanje Zagrebačkog holdinga primjenjuju se zakoni i propisi svojstveni javnim trgovačkim društvima, kako slijedi:  ​
Opći akti Društva: Svi važni akti koje donosi vlasnik, Grad Zagreb, objavljuju se u Sužbenom Glasniku Grada Zagreba.

Svaka od sastavnica Grupe Zagrebački holding na svojim mrežnim stranicama ima objavljene zakonske i podzakonske akte koji reguliraju njihovo poslovanje.

Izravne poveznice nalaze se u nastavku.
 
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom Upravljanje nekretninama i građenje
Distribucija i opskrba plinom Upravljanje i održavanje zgrada
Javna vodoopskrba i javna odvodnja  Pogrebničke usluge
Usluge autobusnog kolodvora  Ljekarnička djelatnost
Gradska ljekarna Zagreb - Zakon o ljekarništvu
Organizacija prometa u mirovanju 
 
Izgradnja i upravljanje sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije i EKI 
Usluge skladištenja i Carinske zone  Iznajmljivanje oglasnog prostora
Usluge izdavačke djelatnosti Putnička agencija, ugostiteljsko-turističke usluge
Usluge održavanja cesta Usluge održavanja javnih zelenih površina
Usluge ukopa i kremiranja te održavanja groblja i krematorija Tržnice na veliko i malo, skladištenje