Plaćanje jedinstvene uplatnice bez naknade

Jedinstvena uplatnica može se platiti bez naknade usluge platnog prometa:
  • na blagajnama Holding centar Zagrebačkog holdinga, u Ulici grada Vukovara 41 - radno vrijeme:  ponedjeljak - 8-19 satiutorak - petak - 8-16 sati.
  • U poslovnici u Dupcu, u prostoru tržnice Dubec, od ponedjeljka do petka od 7.00 do 14.00 sati.
  • na samoposlužnom platomatu u prostoru Holding centra Zagrebačkog holdinga
  • na blagajni GSKG d.o.o., Savska cesta 1, radnim danom od 8.00 do 14.30 sati
  • putem besplatne KEKS Pay aplikacije za mobitel i to isključivo kroz uslugu „KEKS Pay režije“ kod koje JUP šaljemo digitalno u Vašu KEKS Pay aplikaciju.
Za informacije o komunalnim računima (jedinstvena uplatnica) kontaktirajte nas na:
  • e-mail holding.centar@zgh.hr ili
  • osobno u Holding centru.
  • tel: 072/ 500 400 *cijena poziva prema tarifi telekomunikacijskog oparatera