Povijest

Zagrebački holding d.o.o. osnovan je 2006. objedinivši snage, znanje i iskustvo trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba s ciljem pružanja još bolje usluge građanima.

Pri tom se Zagrebački holding d.o.o. oslanja na tradiciju pružanja komunalnih usluga koja seže duboko u 19. stoljeće. 
 
Najvažniji datumi u razvoju Društva, njegovih podružnica i povezanih društava:
1862. počinje s radom prvo zagrebačko komunalno poduzeće – Plinara. Godinu dana kasnije, 31. listopada 1863. godine, paljenjem 312 plinskih svjetiljki svečano je puštena u rad plinska javna rasvjeta u Zagrebu
   
1876. osnovana Gradska groblja
   
1878. 7. srpnja stavljen u uporabu javni gradski vodovod
   
1890. 8. listopada u promet puštena uspinjača, najstarije javno prijevozno sredstvo u Zagrebu
   
1891. 5. rujna, svečanim puštanjem u promet prvog konjskog tramvaja, započinje organizirani javni gradski prijevoz
   
1892. početak izgradnje kanalizacijskog sustava
   
1893. utemeljena Gradska vrtlarija, današnji Zrinjevac
   
1909. Zagrebački velesajam započeo je djelovati kao suvremeno sajamsko odredište
   
1923. Korijeni gradskog poduzeća zaduženog za skupljanje smeća i čišćenje grada, datiraju od 1923. godine, kada odvoz gradskog smeća prelazi pod upravu Gradske ekonomije. Ista je s radom otpočela 1915. godine, a 1919. godine prerasla je u samostalno gradsko poljoprivredno poduzeće smješteno na gradskom posjedu na ¨Kajzerici¨. Godine 1924. Gradska ekonomija prvi put sastavlja svoju bilancu, 
   
1928. Gradsko poglavarstvo osniva poduzeće Tržnice Zagreb
   
1930. 1. rujna svečano je otvoren Dolac, najveća, najpoznatija i najvažnija tržnica u Zagrebu
   
1947. Osnovano poduzeće Čistoća za brigu o komunalnoj higijeni

Skupština Gradskog narodnog odbora u Zagrebu osnovala je poduzeće Cestogradnja - gradsko poduzeće za niske gradnje u Zagrebu
   
1952. Narodni odbor Grada Zagreba osnovao je ustanovu Cesta koja preuzima sve poslova Cestogradnje
   
1953. Odlukom Narodnog odbora Grada Zagreba 21. travnja osnovana je tvrtka Skladišta, današnja podružnica Robni terminali Zagreb Društvo filmskih radnika Hrvatske osniva filmsko poduzeće Zagreb film
   
1961. 17. studenoga utemeljen je Autobusni kolodvor Zagreb
   
1962. Gradska skupština osnovala je poduzeće Vladimir Nazor kao Ustanovu za organizirani odmor djece i omladine
   
1964. U poduzeću Cesta formirana je Uprava Zimske službe te je prvi put uspostavljen jedinstven plan čišćenja snijega za Grad Zagreb
   
1965. Osnovano poduzeće Centar s djelatnošću pružanja usluga parkiranja automobila građanima
   
1966. Osnovana ustanova Ljekarna Zagreb
   
1990. Osnovano Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo
   
1998. Utemeljen ZGOS d.o.o. sa zadatkom sanacije odlagališta komunalnog otpada Prudinec/Jakuševec
   
2005. 20. prosinca Gradska skupština Grada Zagreba donijela je odluku o prijenosu osnivačkih prava i poslovnih udjela 22 trgovačka društva s Grada Zagreba na Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o., koje preuzima funkciju holdinga
   
2006. U siječnju započelo s radom Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. (GSKG)

Temeljem zaključka Gradskog poglavarstva od 16. ožujka, osnovano trgovačkog društva Zagrebački digitalni grad d.o.o.

15. svibnja osnovano društvo Zagreb plakat d.o.o.

3. srpnja, 11 trgovačkih društava unutar Holdinga gubi pravnu osobnost i postaju podružnice

7. rujna osnovana podružnica Stanogradnja
   
2007. 1. siječnja Društvo mijenja naziv u Zagrebački holding d.o.o.

U siječnju Tehnološki park Zagreb postaje podružnica

12. veljače podružnica Veletržnica pripaja se podružnici Tržnice Zagreb

29. lipnja Zagrebački holding vraća Gradu vlasništvo u Vodoprivredi Zagreb d.o.o.

18. srpnja izdvajaju se podružnice Zagreb film i Zoološki vrt i vraćaju se kao ustanove Gradu

20. srpnja osnovano društvo Zagreb Arena d.o.o.

Osnovana je podružnica Upravljanje sportskim objektima

AGM ušao u sastav Zagrebačkog holdinga
   
2008. 1. lipnja Tehnološki park Zagreb postaje Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o.

24. travnja Gradska plinara Zagreb d.o.o. osniva Društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.

Osnovano je društvo Zagreb centrum d.d. za poslovanje s nekretninama.

Osnovano Zagrebačko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima.
   
2013. 8. studenoga osnovano je društvo Zagrebačka stanogradnja d.o.o. izdvajanjem imovine i obveza podružnice Stanogradnja po osnovi projekta Podbrežje
   
2016. 1. lipnja započela je s radnom podružnica Upravljanje nekretninama. Osnovana je s ciljem objedinjavanja poslova koji se odnose na učinkovitije upravljanje i održavanje nekretnina Grupe Zagrebački holding
   
2017. 18. listopada Skupština Društva donijela je Odluku o pokretanju statusnih promjena podjele s osnivanjem novih trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću – Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o. s izdvajanjem gospodarskih cjelina prijevoz putnika u javnom prijevozu i organiziranje sajmova, kongresa i savjetovanja na novoosnovana društva, te sa smanjenjem temeljnog kapitala. Odluka je provedena 29. prosinca 2017. godine Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu. Udjele u novim društvima stekao je Grad Zagreb, koji je nakon provedbe Plana podjele jedini član, odnosno jedini imatelj poslovnih udjela u novim društvima. 
Poslovni učinci provedenih statusnih promjena društva Zagrebački holding d.o.o. iz kojeg su u zasebna trgovačka društva izdvojene podružnice ZET i Zagrebački velesajam stupili su na snagu s prvim danom 2018. godine.


8. ožujka 2018. godine povezano društvo Gradska plinara Zagreb d.o.o. kupilo je društvo Elektrometal-distribucija plina d.o.o. iz Bjelovara. 
   
2021. 29. 10. prestaje s radom podružnica Upravljanje projektima 

2. 11. prestaje s radom podružnica ZGOS koja se pripaja podružnici Čistoća

3. 11. prestaje s radom podružnica Upravljanje nekretninama

5. 11. AGM se vraća u sustav Zagrebačkog holdinga kao podružnica 

društvo Zagrebačka stanogradnja d.o.o. pripaja se društvu GSKG d.o.o.
   
2021. 3. 2. društvo Centar d.o.o. pripojeno je društvu Zagrebački holding d.o.o.
 

Fotogalerija

1/17