Čistoća

Web stranica: www.cistoca.hr

Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 6146 400
E-mail: cistoca@zgh.hr

OIB: 85584865987-004
IBAN: HR4923600001400480347

 


O PODRUŽNICI 

Podružnica Čistoća pruža javnu uslugu skupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u gradu Zagrebu (odvojeno skupljanje komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluga te odvojeno skupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada).

Podružnica Čistoća u poslovima gospodarenja otpadom:
  • obavlja skupljanje, prijevoz i oporabu i druge djelatnosti u svezi postupanja s otpadom na području grada Zagreba,
  • obavlja interventno skupljanje otpada s "divljih odlagališta otpada" po nalogu Grada Zagreba (komunalnog redarstva),
  • obavlja poslove čišćenja i pranja javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza) i pražnjenja košarica za otpatke u pješačkoj zoni,
  • obavlja poslove održavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima u zimskom razdoblju,
  • održava trajnu komunikaciju s javnostima i podrška je u edukativno informativnim aktivnostima u području gospodarenja otpadom Grada Zagreba.
U poslovnim procesima gospodarenja otpadom, podružnica Čistoća je uvela integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, okolišem ISO 14001:2015 i zdravljem i sigurnošću na radu ISO 45001:2018.
 

Voditelj podružnice

Davor Vić

Tel.: +385 (0)1 6321 300
E-mail: cistoca@zgh.hr
 

Fotogalerija

1/15