Istraživanje tržišta

Analiza tržišta
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Javni naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i pozvati sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Temeljem Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza u postupcima javne nabave između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ured za javnu nabavu Grada Zagreba kao Središnje tijelo za javnu nabavu u ime naručitelja obvezu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje na : https://www.zagreb.hr/javna-nabava/869