Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Web stranica: www.vio.hr

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6163 000
E-mail: vio.info@zgh.hr

OIB: 83416546499
IBAN: HR 3823600001102385383

 

 

O DRUŠTVU

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (VIO) je isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Zagreba i šire zagrebačke regije. VIO vodom opskrbljuje stanovnike grada Zagreba, Samobora, Svete Nedelje i općine Stupnik, te vrši usluge odvodnje otpadnih voda za stanovnike grada Zagreba i Svete Nedelje.
 
Kontrolu kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba i Samobora od 1961. godine provodi Služba kontrole kvalitete vode kao interni laboratorij Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., a službenu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju provode ovlašteni laboratoriji sljedećih institucija:
  • Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - provodi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na zbirnim hidrantima svih vodocrpilišta, vodospremama i u razvodnoj mreži grada Zagreba
  • Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije - provodi kontrolu kvalitete vode u razvodnoj mreži kojom upravlja "Vodoopskrba i odvodnja d.o.o." na području Zagrebačke županije (grad Samobor i prigradska naselja)
Kvaliteta otpadnih voda aglomeracije Zagreb prati se svakodnevno u Tehnološkoj službi odvodnje, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Vodopravnom dozvolom definirane su obveze Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., odnosno mjesta uzorkovanja, pokazatelji koje pratimo i dinamika, odnosno broj uzoraka na pojedinoj lokaciji.

Povezano društvo ima implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 te ISO 22000:2005.

Povijest ovog povezanog društva seže u 1876. godinu, kada su započeli radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže grada Zagreba. Svečano otvorenje održano je 7. srpnja 1878. u prisustvu dostojanstvenika i brojnih građana Zagreba. Tadašnji sustav vodoopskrbe opskrbljivao je vodom 11.500 stanovnika.

Počeci izgradnje kanalizacija u Zagrebu datiraju iz sedamnaestog stoljeća kada se u starim dokumentima spominju odvodni kanali naselja Grič i Kaptol. Sustavna izgradnja kanalizacije započela je 1892. godine i razvijala se usporedno s razvojem grada.
 
Osoba ovlaštena za zastupanje

Marko Blažević, direktor

Tel.: +385 (0)1 6163 102
E-mail: vio@zgh.hr
 

Fotogalerija

1/16