Obavijest gospodarskim subjektima

24.06.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI I ISPLATIVOSTI GRADNJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNOG CENTRA ZA HRANU GRADA ZAGREBA"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite .docx

Projektni zadatak - LDC_Studija izvedivosti - preuzmite .doc
Troškovnik - preuzmite .xlsx
Ostala pripadajuća dokumentacija - preuzmite .zip
 

13.06.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "Oprema Doma za starije osobe Markuševec"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik grupa 1 -  preuzmite .xlsx
Troškovnik grupa 2 -  preuzmite .xlsx

DZSOM oprema nacrti 1 -  preuzmite pdf
DZSOM oprema nacrti 2 -  preuzmite pdf

06.06.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA UREĐENJA 3. KATA NA LOKACIJI AUTOBUSNI KOLODVOR ZAGREB"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf
 

01.06.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik -  preuzmite pdf

15.05.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "KANTE I POSUDE ZA KOMUNALNI OTPAD, ev.br.: 2022-150"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik -  preuzmite pdf

08.04.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "METLE BREZOVE, EV.BR.: 2022-25"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik -  preuzmite pdf

07.04.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "PREUZIMANJE I DALJNJA OBRADA OTPADA: - GRUPA 1. PREUZIMANJE I DALJNJA OBRADA NEOPASNOG OTPADA, - GRUPA 2. PREUZIMANJE I DALJNJA OBRADA OPASNOG OTPADA"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik GRUPA 1 -  preuzmite pdf

Troškovnik GRUPA 2 -  preuzmite pdf

06.04.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "PREUZIMANJE I DALJNJA OBRADA OTPADA KB 15 01 02 (PLASTIČNA AMBALAŽA) POSTUPCIMA OPORABE R1-R12"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik -  preuzmite pdf

29.03.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "Spremišta za kante i kontejnere za otpad"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik -  preuzmite pdf

29.03.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "Kante za miješani komunalni otpad"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik -  preuzmite pdf

21.03.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "Kante za miješani komunalni otpad"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik -  preuzmite pdf

21.03.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "Spremišta za kante i kontejnere za otpad"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik -  preuzmite pdf

01.03.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "Vrećice za miješani komunalni otpad"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik -  preuzmite pdf

11.2.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: "Analiza i izrada specifikacija tehničkog i tehnološkog rješenja za nadogradnju informacijskog sustava ePlatforma"

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf
 

23. 12. 2021. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: SPRAVE, REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK SPRAVA ZA DJEČJA IGRALIŠTA I VJEŽBALIŠTA ZA ODRASLE 

Tekst obavijesti gosopodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Opis sprava 

22. 11. 2021. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
 

Naziv predmeta nabave: podružnica Vladimir Nazor - IZRADA ELABORATA OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU NA LOKACIJI GRAD MLADIH

Tekst obavijesti gosopodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf


27. 10. 2021. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
 

Naziv predmeta nabave: Najam motornih vozila

Tekst obavijesti gosopodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik


28. 11. 2019. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
 
Naziv predmeta nabave: Sanacija internih putova na lokaciji hostela Stoimena u Crikvenici

Tekst obavijesti gosopodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik

 


28. 10. 2019. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: Preventivna i obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Tekst obavijesti gosopodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik


1. 10. 2019. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
 
Naziv predmeta nabave: Nadzorno sigurnosni operativni centar s izvedbom

Tekst obavijesti gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave - preuzmite pdf

Troškovnik