Profil

Zagrebački holding d.o.o. osnovan je 2006. godine u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i u 100-postotnom je vlasništvu Grada Zagreba, koji je ujedno i jedini osnivač društva. Nastao je prijenosom poslovnih udjela 22 trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o., koje preuzima ulogu holding poduzeća. Godine 2007. mijenja ime u Zagrebački holding d.o.o.

Nakon daljnjih statusnih promjena, Zagrebački holding danas, zajednica je povezanih društava i ustanove, koji čine Grupu Zagrebački holding, (dalje u tekstu: Grupa), čije je vodeće društvo u kreiranju poslovnih politika Zagrebački holding d.o.o.  Sastoji se od 12 podružnica koje obavljaju djelatnosti nekadašnjih gradskih poduzeća, a vlasnik je i 5 povezanih trgovačkih društava te jedne ustanove. Na 31. prosinca 2020. Grupa je zapošljavala 7 782 radnika.
 

Misija

Omogućavamo Zagrepčanima i lokalnoj zajednici zdrav, ugodan i siguran urbani život. 24 sata na dan.

 

Vizija

Biti pouzdan član zagrebačkih obitelji i pozitivna energija gradskog života.

Djelatnosti Grupe

Zagrebački holding primarno pruža usluge od općeg gospodarskog (javnog) interesa koje obavlja po načelima javne službe. Obavljanje tih djelatnosti regulirano je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (komunalne djelatnosti), Zakonom o vodnim uslugama (djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje) i Zakonom o ljekarništvu (ljekarnička djelatnost). Također, sukladno Zakonu o tržištu plina, energetske djelatnosti distribucije i opskrbe plinom obavljaju se kao javna usluga, dok su usluge održavanja nerazvrstanih cesta i sakupljanja otpada od fizičkih osoba/kućanstava zakonski klasificirane kao javno dobro u općoj uporabi, odnosno javne usluge. Sve ostale usluge klasificirane su kao tržišne.

Grupa zajednički osigurava više od 50 različitih usluga grupiranih u pet poslovnih područja (djelatnosti), od kojih se 20 usluga mogu smatrati uslugama od općeg gospodarskog interesa. 


 

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju .pdf