Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.

Web stranica: www.gpz-opskrba.hr 

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6437 320 (Ured Uprave Društva)
Fax: +385 1 6429 456 (Ured Uprave Društva)
Tel: +385 1 6184 601 (Centar za informiranje kupaca)
E-mail: opskrba@gpz-opskrba.hr
OIB: 74364571096
IBAN: HR2623600001102024274,
HR3623400091110343158 i
HR7124020061100662212

O DRUŠTVU

Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. vodeći je opskrbljivač prirodnim plinom krajnjih kupaca spojenih na plinske distribucijske sustave u Republici Hrvatskoj. Osnovne djelatnosti ovog trgovačkog društva u 100%-tnom vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. su javna usluga opskrbe prirodnim plinom (Kućanstvo) i opskrba prirodnim plinom kupaca koji ne spadaju u kategoriju javne usluge opskrbe plinom (Poduzetništvo), prodaja stlačenog prirodnog plina za pogon motornih vozila (CNG) te opskrba prirodnim plinom ostalih kupaca. Gradska Plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. brine o kontinuiranom smanjenju troškova poslovanja, optimizaciji poslovnih procesa, povećanju broja kupaca prirodnog plina na postojećim i drugim distribucijskim područjima u RH, povećanju prihoda i financijske dobiti Društva. Posebna pažnja posvećuje se poboljšanju poslovnih odnosa s kupcima prirodnog plina, stimuliranju potrošnje prirodnog plina, edukaciji kupaca za učinkovito korištenje prirodnog plina i informatizaciji poslovnih procesa.
 
Trgovačko društvo Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. osnovano je 24. travnja 2008.g. od strane Gradske plinare Zagreb d.o.o. temeljem odredbi Zakona o tržištu plina (NN 40/07) i Direktive 2003/55 EZ kojima je propisana obveza razdvajanja djelatnosti opskrbe plinom od djelatnosti distribucije plina kao osnovnog preduvjeta za liberalizaciju tržišta prirodnog plina na teritoriju RH i usklađenje s pravnim tekovinama EU. Poštujući odrednice Zakona o tržištu plina, Ugovorom o prijenosu poslovnih udjela od 24. studenog 2008.g., vlasnik Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o. postaje Zagrebački holding d.o.o. Dana 8. svibnja 2009.g. dobivena je Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Početkom srpnja 2012.g uvedena je besplatna on-line usluga MOJ RAČUN na web portalu www.gpz-opskrba.hr namijenjena svim kupcima prirodnog plina. Otvaranjem ovog komunikacijskog kanala prema našim kupcima, omogućeno je otvaranje korisničkog profila s prikazom informacija o potrošnji plina, pregledom očitanih i procijenjenih stanja plinomjera, prikazom aktualnih zaduženja i uplata kupaca, informativnog izračuna troškova kao i odabir mogućnosti dostave računa i akontacijskih rata putem elektroničke pošte.

Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. je 06.11.2013.g uspješno implementirala Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 za procese trgovina prirodnim plinom i prodaju stlačenog prirodnog plina.

Najvažniji projekti ovog trgovačkog društva su permanentni razvoj djelatnosti opskrbe prirodnim plinom širenjem na nova plinska distribucijska područja i povećanje broja kupaca prirodnog plina, te razvoj djelatnosti prodaje stlačenog prirodnog plina za pogon motornih vozila (CNG) kao i novih ICT tehnologija koje osiguravaju bržu, točniju i sigurniju komunikaciju s kupcima plina, a sve s ciljem poboljšanja procesa ugovaranja, pravovremenog obračuna i naplate prirodnog plina na obostrano zadovoljstvo kupaca i opskrbljivača.
 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Igor Pirija i Ivona Ilijaš

Tel: 01 6302 633
Fax: 01 6302 660
E-mail: opskrba@gpz-opskrba.hr
 

Fotogalerija

1/9