Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.

Web stranica: www.gpz-opskrba.hr 

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel.: 072 500 400 (Centar za informiranje kupaca)
E-mail: opskrba@gpz-opskrba.hr

OIB: 74364571096
IBAN: HR2623600001102024274, HR3623400091110343158, HR7124020061100662212, HR4225030071111000400

O DRUŠTVU

Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. vodeći je opskrbljivač prirodnim plinom krajnjih kupaca spojenih na plinske distribucijske sustave u Republici Hrvatskoj. Osnovne djelatnosti ovog trgovačkog društva u 100%-tnom vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. su javna usluga opskrbe prirodnim plinom (kućanstvo) i opskrba prirodnim plinom kupaca koji ne spadaju u kategoriju javne usluge opskrbe plinom (poduzetništvo) te opskrba prirodnim plinom ostalih kupaca.

Trgovačko društvo Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. osnovano je 24. travnja 2008. godine od strane Gradske plinare Zagreb d.o.o., temeljem odredbi Zakona o tržištu plina (NN 40/07) i Direktive 2003/55 EZ kojima je propisana obveza razdvajanja djelatnosti opskrbe plinom od djelatnosti distribucije plina kao osnovnog preduvjeta za liberalizaciju tržišta prirodnog plina na teritoriju RH i usklađenje s pravnim tekovinama EU. Poštujući odrednice Zakona o tržištu plina, Ugovorom o prijenosu poslovnih udjela od 24. studenoga 2008., vlasnik Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o. postaje Zagrebački holding d.o.o. Dana 8. svibnja 2009. godine dobivena je Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Početkom srpnja 2012. uvedena je besplatna on-line usluga MOJ RAČUN na web portalu www.gpz-opskrba.hr namijenjena svim kupcima prirodnog plina. Otvaranjem ovog komunikacijskog kanala, kupcima je omogućeno otvaranje korisničkog profila s prikazom informacija o potrošnji plina, pregledom očitanih i procijenjenih stanja plinomjera, prikazom aktualnih zaduženja i uplata kupaca, informativnog izračuna troškova kao i odabir mogućnosti dostave računa i akontacijskih rata putem elektroničke pošte.

Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. implementirala je u poslovanje sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 za procese trgovine prirodnim plinom i prodaju stlačenog prirodnog plina.

Osoba ovlaštena za zastupanje

Jeronim Tomas, direktor

Tel.: +385 (0)1 6437 320
E-mail: opskrba@gpz-opskrba.hr
 

Fotogalerija

1/9