Kontakti

Sjedište

Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb, Hrvatska

Centrala: +385 (0)1 6420 000
Matični broj: 3677702, OIB: 85584865987

Trgovački sud u Zagrebu MBS 080042653
Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR6623600001101360753

Odnosi s medijima
E-mail: info@zgh.hr
 
 
Etičko povjerenstvo 
E-mail: eticko.povjerenstvo@zgh.hr

Zahtjevi za sponzorstva i donacije
E-mail: sponzorstva.donacije@zgh.hr
 
Pozivni centar
Tel.: 072 500 400
*
cijena poziva prema tarifi telekomunikacijskog operatora
 
Informacije o komunalnim računima i pojedinim naknadama:
Tel.: +385 (0)1 45 65 811 i 072 500 400* 
E-mail: holding.centar@zgh.hr