Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi / okvirnih sporazuma

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011.godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" RH, br. 172/03 i 144/10) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama. 
 
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi/okvirnih sporazuma za 2010. g.
Pregled sklopnjenih ugovora o javnoj nabavi / okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011.