Plan nabave Zagrebačkog holdinga za 2023. godinu

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022) i čl.2 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački holding d.o.o. donosi Plan nabave za 2023. godinu.

Plan nabave Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2023. godinu - .pdf

Temeljem čl. 28. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl. 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj Zagrebački holding d.o.o. donosi Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu.

I. Izmjena i dopuna Plana nabave Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2023. godinu - .pdf