Investitori


VIJESTI / NEWS


22. prosinca 2023. - Obavijest o promjenama u Nadzornom odboru

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na sjednici održanoj 22. prosinca 2023. godine, imenovala Martinu Jurišić, Andru Pavunu i Željka Matijašeca za nove članove Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od četiri (4) godine. Dana 21. prosinca 2023. godine, Damir Topić podnio je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora.

20. studenoga 2023. - Standard & Poor's Global potvrdila je B+ kreditni rejting Zagrebačkog holdinga s pozitivnim izgledima

Međunarodna agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor's Global potvrdila je u petak 17. studenog 2023. godine B+ kreditni rejting Zagrebačkog holdinga s pozitivnim izgledima.

Kako se navodi u izvješću, ključna prednost Zagrebačkog holdinga je razgranatost i izloženost širokom spektru komunalnih usluga koje obavlja za Grad Zagreb u čijem je 100%-tnom vlasništvu. Istovremeno, Agencija navodi potrebu za stabilnim tržišnim uvjetima te kao rizik ističe složenost strukture grupe čije pojedine poslovne aktivnosti ovise o odlukama Grada Zagreba.

Nadalje, nova Uprava Zagrebačkog holdinga uspješno je implementirala strategiju koja je generirala pozitivnu EBITDA u 2022. godini te agencija očekuje da će Zagrebački holding nastaviti optimizirati svoje poslovanje i s njime povezane troškove, kako bi osigurao stabilnu razinu EBITDA u slijedeće dvije godine.

Također, u srpnju 2023. godine uspješno je refinancirana obveznica u iznosu 2,3 milijarde HRK novim izdanjem obveznica povezanih s održivim poslovanjem u iznosu €305 milijuna, uz povoljne uvjete.

Obzirom na stratešku ulogu Zagrebačkog holdinga u izvršavanju komunalnih usluga u Gradu Zagrebu i provedbi gradske politike, snažne financijske i institucionalne veze jamstvo su da će Grad Zagreb, u slučaju potrebe, pružiti pravodobnu podršku Zagrebačkom holdingu na što ukazuje i nedavno izdano jamstvo za obveze po izdanim obveznicama Zagrebačkog holdinga.
20. studenoga 2023. - Kreditna agencija Moodys podigla kreditne izglede Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga sa stabilnih u pozitivne, uz zadržavanje Baa2 investicijskog rejtinga

„Kreditni rejting ima važnu ulogu na mogućnosti Grada da unaprijedi usluge i gradsku infrastrukturu jer veći kreditni rejting znači jeftiniji pristup novcu i veći interes ulagača”, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, komentirajući odluku agencije Moodys. 
„Zbog toga smo, unatoč tome što su u Zagrebu najveće plaće, u mogućnosti i dalje zadržati praktički najjeftinije cijene komunalnih i drugih usluga u usporedbi s drugim gradovima u Hrvatskoj, a u 2024. ćemo moći napraviti i značajne iskorake u kvaliteti usluga za građane”, dodao je gradonačelnik Tomašević. 

Moodys podsjeća da do povećanja kreditnih izgleda Grada Zagreba dolazi nakon istovrsnog povećanja za Republiku Hrvatsku, te su kreditni rejting Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga na istoj razini kao i kreditni rejting Hrvatske. 
Napominju i slične dugoročne izglede za makro-ekonomski rast za koje očekuju da će ojačati financijske rezultate Grada Zagreba i doprinijeti nastavku smanjenja duga u sljedećih nekoliko godina. 
Nadalje, usljed uspješnog upravljanja Gradom, Moodys navodi niske okolišne, socijalne i upravljačke rizike za Grad Zagreb. 

Govoreći o zaštiti okoliša, agencija ističe uspješnu zaštitu od poplave, te u tom smislu nužnost obnove vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. Jak demografski profil, najveće plaće u državi i najniža nezaposlenost u Hrvatskoj razlog su niskog socijalnog rizika. Tome pridodaju i visoku razinu pristupa obrazovanju, dobre zdravstvene i ostale ključne usluge. Niski upravljački rizici pak prema agenciji Moodys proizlaze iz dobrog upravljanja Gradom i jakih institucija, a posebno iz visoke vjerodostojnosti Grada zbog mudrog upravljanja financijama, zbog čega Grad stalno ostvaruje uspješne financijske rezultate. 

Što se tiče kreditnog rejtinga Zagrebačkog holdinga, na njega prvenstveno utječu rezultati Grada, koji pruža snažnu podršku Holdingu u donošenju i provedbi važnih odluka, kao i ključna uloga Zagrebačkog holdinga u upravljanju gradskim komunalnim uslugama.

„S obzirom na prethodna povećanja kreditnog rejtinga i izgleda i od strane agencije Moodys i od strane agencije Standard&Poors ovo je ukupno čak šesto povećanje rejtinga ili kreditnih izgleda Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga u mandatu ove gradske uprave”, podsjetio je gradonačelnik Tomašević.  
„Ovakva potvrda najvećih svjetskih financijskih agencija najbolje govori o uspješnosti ove gradske uprave u upravljanju Gradom Zagrebom, na što sam iznimno ponosan“, zaključio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12. srpnja 2023. - Danas su u prostorima Zagrebačke burze predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić potpisali ugovor o uvrštenju obveznice povezane s održivim poslovanjem, oznake ZGHO-O-287A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRZGHOO287A8, na Službeno tržište Zagrebačke burze. Potpisivanju su prisustvovali gradonačelnik Tomislav Tomašević te predstavnici aranžera izdanja i banaka.

Obveznice dospijeća 2028. godine izdane su u ukupnom nominalnom iznosu od 305 milijuna eura uz fiksnu godišnju kuponsku kamatnu stopu od 4,90 %.

Prvi dan trgovanja obveznica je 14. srpnja 2023. godine.

Neto prihod od izdanja obveznica koristit će se za otplatu po dospijeću postojećih obveznica ukupnog nominalnog iznosa HRK 2,3 milijarde s konačnim dospijećem 15. srpnja 2023. godine (oznaka vrijednosnog papira: ZGHO-O-237A, ISIN oznaka: HRZGHOO237A3).

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević u svom obraćanju je izrazio ponos činjenicom kako je ovo prva obveznica gradske tvrtke na području srednje i istočne Europe koja je povezana s održivim poslovanjem, što predstavlja inovaciju i veliki je korak naprijed koji pridonosi zelenoj tranziciji, koja je od posebne važnosti za Grad Zagreb. Istaknuo je da je jako važno i da je Zagrebački holding uspio privući međunarodne razvojne banke koje jedino i prihvaćaju takav način poslovanja i koji očekuju ispunjenje projekta i daljnji razvoj društva na standardnim korporativnim principima poslovanja.
 • Iako je većina poslovnih analitičara predviđala kuponsku kamatnu stopu od preko 6 posto, iznimno smo ponosni da ona iznosi 4.9 posto, odnosno da smo uspjeli ostvariti kamatnu stopu koja je najniža moguća - rekao je Gradonačelnik. 
Gradonačelnik je posebno istaknuo da će Grad Zagreb uvijek podržavati Zagrebački holding u ostvarenju ciljeva, te da sve što se u Gradu radilo posljednje dvije godine sve više prepoznaju investitori, institucije i građani.

Planirano je 305 milijuna eura vrijednosti obveznica, a interes je bio značajno, gotovo 60 posto veći od planiranog izdanja. Novaković je naglasio zadovoljstvo što su se osim domaćih ulagača uključili i međunarodni, poput Europske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) i Međunarodne financijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) i što je postignut niži prinos nego u projekcijama u pripremi izdanja, te da će karakter obveznice kao i velika zainteresiranost za upis pridonijeti i dodatnom razvoju sekundarnog tržišta obveznica.
 • Predviđeno je da se kroz ovu obveznicu, koja ima karakter održivosti, realiziraju projekti vezani uz obnovljive izvore električne energije, smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, kao i projekti vezani uz veći postotak odvajanja otpada - izjavio je Novaković.
Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković istaknuo je pozitivan trend u poslovanju Zagrebačkog holdinga koji je započet prije dvije godine provedbom operativnog i financijskog restrukturiranja u poslovanju, u sklopu kojeg je Zagrebački holding proveo pripremu brojnih projekata razvoja Društva povezanih s održivošću što je vidljivo i kroz veliki interes za obveznicama.

Ivana Gažić naglasila je višestruku važnost uvrštenja obveznica povezanih s održivim poslovanjem, posebice s obzirom da do izdanja obveznice Zagrebačkog holdinga nije bilo zelenih izdanja ili onih povezanih s održivim poslovanjem municipalnih izdavatelja. Gažić je konstatirala kako Zagrebačka burza želi biti aktivni sudionik ideje o Zagrebu kao središtu održivosti u regiji, ali i tržišta kapitala te biti vodeća burza u regiji.
 • Voljeli bi vidjeti da i drugi izdavatelji krenu tim putem, da sve više investitora u svojim investicijama razmišlja kroz prizmu održivosti i ovakva izdanja će ih u budućnosti privlačiti sve više - rekla je Gažić.
 
11. srpnja 2023. - Povijesni interes za obveznice Zagrebačkog holdinga povezanih s održivim razvojem na domaćem tržištu kapitala 

Zagrebački holding d.o.o. izuzetno uspješno realizirao je izdanje obveznica povezanih s održivim razvojem na domaćem tržištu kapitala. Obveznice dospijeća 2028. godine izdane su u ukupnom nominalnom iznosu od 305 milijuna eura uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,90%. Neto prihod od izdanja obveznica koristit će se za otplatu po dospijeću postojećih obveznica ukupnog nominalnog iznosa 2,3 milijarde kuna s konačnim dospijećem 15. srpnja 2023. godine (oznaka vrijednosnog papira: ZGHO-O-237A, ISIN oznaka: HRZGHOO237A3).

Novo izdanje obveznica Zagrebačkog holdinga predstavlja najveće pojedinačno izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem u povijesti Republike Hrvatske. Također, ukupni iznos prikupljenih ponuda predstavlja najveći iznos interesa za ne-državne obveznice koje je izdavatelj zaprimio u jednom danu. Predmetno izdanje obveznica predstavlja i najveće ulaganje međunarodnih financijskih institucija u jedan dužnički vrijednosni papir na domaćem tržištu. Osim toga, radi se o prvom izdanju obveznica povezanih s održivim poslovanjem izdavatelja s municipalnim rizikom u CEE regiji s obzirom da, do izdanja Zagrebačkog holdinga, nije bilo zelenih izdanja ili onih povezanih s održivim poslovanjem municipalnih izdavatelja.

Ukupni interes ulagatelja tijekom razdoblja upisa premašio je 480 milijuna eura, pri čemu je došlo do značajnih promjena u strukturi ulagatelja. Baza ulagatelja obuhvatila je dvije renomirane međunarodne financijske institucije (47,5%), komercijalne domaće banke (34%), obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove (15,6%), osiguravajuća društva, investicijske fondove te ostale pravne i fizičke osobe, uz sudjelovanje više od 20 domaćih institucionalnih ulagatelja. 

Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa u knjizi upisa u posebno izazovnim uvjetima u kojima se tržište kapitala trenutno nalazi, potvrda su povjerenja financijskog tržišta u strategiju i viziju poslovanja Zagrebačkog holdinga d.o.o. i snažnu poziciju Zagrebačkog holdinga, kao i Grada Zagreba, koji je bezuvjetnim i neopozivim jamstvom podržao ovo izdanje obveznica na domaćem tržištu kapitala. 

Inovativnim izdanjem obveznica povezanim s održivim poslovanjem Zagrebački holding se obvezao dostići dva unaprijed definirana cilja održivosti od kojih se prvi odnosi na povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, a drugi na povećanje udjela potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji električne energije. Očekuje se da će Društvo ulaganjima do 2028. godine povećati odvajanje otpada te time smanjiti 132.000 tona otpada na odlagalištima i povećati udio potrošnje obnovljive energije s 50 % na 70 % ukupne potrošnje energije između 2023. i 2028. godine.

Agenti izdanja obveznica bili su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.  Pravni savjetnik izdavatelja bio je MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., a pravni savjetnik Zajedničkih agenata izdanja, MIŠKOVIĆ & MIŠKOVIĆ odvjetničko društvo d.o.o.  ESG (engleski: Environmental, Social, Governance) savjetnik te savjetnik pri izradi okvirnog dokumenta za izdavanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem bio je KPMG Croatia d.o.o. Usklađenost okvirnog dokumenta s ICMA načelima obveznica povezanih s održivim poslovanjem potvrdio je neovisni vanjski ocjenjivač S&P Global Ratings.
 

28. travnja 2023. - Suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba za refinanciranje obveza po osnovi postojećih obveznica

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. (dalje: Društvo) objavljuje da je dana 27. travnja 2023. godine Gradska skupština Grada Zagreba donijela Zaključak o davanju suglasnosti Društvu za zaduživanje izdavanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala radi refinanciranja obveza Društva po osnovi postojećih obveznica koje dospijevaju 15. srpnja 2023. godine, oznake ZGHO-O-237A, ISIN oznake: HRZGHOO237A3, i o davanju jamstva Grada Zagreba za obveze Društva po osnovi novoizdanih obveznica. Davanje jamstva Grada Zagreba također je podložno prethodnoj suglasnosti ministra financija.

Društvo će, po ishođenju potrebnih suglasnosti, pravovremeno obavijestiti javnost o provedbi transakcije novog zaduženja izdanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala uz jamstvo Grada Zagreba, kao i o uvjetima te transakcije.
21. travnja 2023. - Objavljeni godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu
07. ožujka 2023. - Obavijest o promjenama u Upravi društva Zagrebački holding d.o.o.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je gospodin Boris Sesar, član Uprave društva Zagrebačkog holdinga d.o.o., dana 7. ožujka 2023. godine podnio zahtjev za razrješenjem s funkcije iz osobnih razloga, te je Skupština Društva donijela odluku o razrješenju, koja stupa na snagu s danom 1. travnja 2023. godine.
14. veljače 2023. - Nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga dobio novog člana

Na sjednici Skupštine Zagrebačkog holdinga d.o.o. održane 13. veljače 2023 godine, a koju čine gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet, imenovan je novi član Nadzornog odbora Kristijan Starčević. Dosadašnji član Nadzornog odbora Ratko Bajakić podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora iz osobnih razloga.

Kristijan Starčević dugogodišnji je menadžer s gotovo 20 godina upravljačkog iskustva na različitim pozicijama na području financija, bankarstva, energetike i informacijskih tehnologija.

Skupština Zagrebačkog holdinga zahvaljuje g. Bajakiću na velikom doprinosu koji je dao u kritičnoj fazi stabilizacije financijskog poslovanja Holdinga.
7. listopada 2022. - Standard & Poor's povisio kreditni rejting Zagrebačkog holdinga s B- na B sa stabilnim izgledima

Međunarodna agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor`s Global povisila je u srijedu, 5.  listopada, rejting Zagrebačkog holdinga s B- na B sa stabilnim izgledima.
 
Ovo je drugo povećanje kreditne ocjene Zagrebačkog holdinga u proteklih nekoliko mjeseci i, među ostalim, odražava očekivanja agencije da će Zagrebački holding uz provedbu započetih mjera organizacijskog, operativnog i financijskog restrukturiranja, do kraja ove godine doseći planirane ciljeve unatoč izazovnom makroekonomskom i energetskom okruženju. S&P također procjenjuje da će Grad Zagreb i dalje nastaviti s podrškom Zagrebačkom holdingu u provođenju aktivnosti operativnog restrukturiranja te da će Holding refinancirati svoje obveznice prije dospijeća u srpnju 2023. godine.
 
Kako se navodi u obrazloženju kreditne ocjene, stabilni izgledi Zagrebačkog holdinga posljedica su i poboljšane likvidnosti koja je ostvarena kroz refinanciranje kreditne zaduženosti te činjenice da rezultati prvog polugodišta pokazuju da se operativna efikasnost poboljšava prema očekivanju Agencije. Polugodišnje izvješće pokazuje da je Holding dosegao 51% godišnje planirane EBITDA od 504  mil HRK, kao rezultat značajne optimizacije troškova, što uključuje smanjenje broja zaposlenih i uspješnu reorganizaciju poslovnih segmenata.
 
Strateška uloga Zagrebačkog holdinga u izvršavanju komunalnih usluga i u implementaciji gradske politike, potkrijepljena snažnim financijskim i institucionalnim vezama, zalog je očekivanja Agencije da će Grad Zagreb, u slučaju potrebe, pružiti pravodobnu podršku kompaniji.

Agencija smatra da će ulazak u eurozonu poboljšati pristup financiranju što će se pozitivno odraziti na poslovanje Zagrebačkog holdinga u smislu otpornosti na rast cijena energenata na tržištu. Agencija očekuje i zadržavanje operativnih troškova Zagrebačkog holdinga na istim razinama te rast potrošnje ispod razine inflacije.
27. rujna 2022. - Informacija o sklapanju Ugovora o dugoročnom klupskom kreditu

Dana 26. rujna 2022. Zagrebački holding d.o.o. („Društvo“) s Klubom banaka kojeg čine: Erste&Steiermarkische bank d.d., Nova hrvatska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., potpisao je Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu u kunskoj protuvrijednosti do iznosa 240 milijuna eura („Ugovor o kreditu“). U ovom procesu sudjelovali su kao Agent i Koordinator Zagrebačka banka d.d. te pravni savjetnici Mišković & Mišković odvjetničko društvo d.o.o. ispred Kluba banaka i Madirazza & partneri odvjetničko društvo d.o.o. za Društvo.

Dana 12. rujna 2022. Gradska skupština Grada Zagreba je na 15. sjednici donijela Zaključak o davanju suglasnosti na dugoročno zaduživanje i refinanciranje postojećih kreditnih obveza i davanju jamstva za dugoročno zaduživanje Društva dok je 19. rujna 2022. Grad Zagreb zaprimio od Ministarstva financija RH Suglasnost na davanje jamstva Grada Zagreba za Ugovor o kreditu trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o.

Od ukupnog iznosa Ugovora o kreditu 92% služi za refinanciranje zatečenih kredita koji su bili odobreni prije lipnja 2021.godine. Preostalih 8% odnosi se na novo zaduživanje kojim će se omogućiti završetak određenih projekata operativnog restrukturiranja Društva i Grupe Zagrebački Holding („Grupe ZGH“).

Prema procjenama Društva, refinanciranje i obveze koje su preuzete predmetnim Ugovorom o kreditu, nisu dovele niti će dovesti do ugrožavanja sposobnosti Društva da nastavi uredno izvršavati svoje obveze prema investitorima. Naprotiv, tijekom 2022. i 2023. godine navedeno refinanciranje će omogućiti Društvu kreiranje značajnih novčanih tokova za (i) potpunu konsolidaciju likvidnosti Društva i Grupe ZGH (ii) daljnje provođenje aktivnosti operativnog restrukturiranja Grupe ZGH; te (iii) platformu novog investicijskog ciklusa Grupe ZGH od 2023.godine.

Nadalje, predmetno refinanciranje, kroz realizaciju Ugovora o kreditu, u kombinaciji s efektima operativnog restrukturiranja predstavlja preduvjet stabilizacije poslovanja Društva i Grupe ZGH, što će biti jedan od glavnih elemenata za uspješnu realizaciju ciljeva za 2023. godinu, te čini kvalitetnu osnovu za transformaciju prema dugoročnoj održivosti poslovanja Grupe ZGH. 
 
8. rujna 2022. Informacija o postupku refinanciranja kreditnih obveza 

Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. donijela je 7. rujna 2022. godine odluku kojom se Uprava Društva zadužuje uputiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba zahtjev za davanje suglasnosti na dugoročno zaduživanje i refinanciranje postojećih kreditnih obveza u iznosu do 240 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti kroz dugoročni klupski kredit kluba banaka kojeg čine: Erste&Steiermarkische bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Nova Hrvatska Banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Navedeno financijsko restrukturiranje u kombinaciji s efektima operativnog restrukturiranja predstavlja preduvjet stabilizacije poslovanja Društva te čini kvalitetnu osnovu za transformaciju prema dugoročnoj održivosti
poslovanja Grupe Zagrebački holding. 
20. srpnja 2022. - Moody's povisio ocjenu kreditnog rejtinga Zagrebačkog holdinga na Baa2 sa stabilnim izgledima
Agencija Moody’s povisila je u utorak, 19. srpnja, dugoročni rejting Zagrebačkog Holdinga za dvije razine, s Ba1 na Baa2 uvrstivši ga u investicijsku kategoriju, uz stabilne izglede.

Ocjena kreditnog rejtinga uslijedila je nakon odluke Moody'sa da 15. srpnja 2022. godine povisi rejting Republike Hrvatske na Baa2 s Ba1.

Stabilni izgledi za rejting Zagrebačkog Holdinga odražavaju stabilne izglede vlasnika, Grada Zagreba te očekivanja Moody'sa da će Holding zadržati snažne institucionalne, operativne, gospodarske i financijske veze s Gradom Zagrebom. Kao rezultat toga, Moody's vjeruje da je kreditna kvaliteta Holdinga u konačnici usklađena s kreditnim rejtingom Grada Zagreba.
 
​24. svibnja 2022. - Moody`s potvrdio Ba1 kreditni rejting Zagrebačkog holdinga sa stabilnim izgledima
 

Međunarodna agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Moody`s potvrdila je u ponedjeljak, 23. svibnja 2022. godine, Ba1 kreditni rejting Zagrebačkog holdinga sa stabilnim izgledima.
 
Pročitaj više ...
 
29. travnja 2022. - Objavljeni godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu
02. ožujka 2022. - Pokretanje aktivnosti zbog potencijalnog otuđenja, odnosno prodaje i prijenosa poslovnih udjela

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 (dalje: Društvo) donio odluku o pokretanju dubinske analize i vrednovanja vlasničkih udjela društava Gradska plinara Zagreb, Zagreb, Radnička cesta 1, OIB: 20985255037 i Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1, OIB: 74364571096, radi potencijalno 100% otuđenja odnosno prodaje i prijenosa tih poslovnih udjela.

Organi Društva donijeli su odluke u pogledu pokretanja predmetnih aktivnosti.

U slučaju poduzimanja daljnjih koraka u cilju prodaje poslovnih udjela u navedenim trgovačkim društvima, Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. ishodit će sve potrebne suglasnosti nadležnih tijela, kao i Gradske skupštine Grada Zagreba. 
 
01. veljače 2022. - Obavijest o odabiru novih voditelja podružnica i direktora povezanih društava
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Uprava trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. donijela odluku o izboru voditelja podružnica, direktora i člana Uprave povezanih društava temeljem javnih natječaja objavljenih 16. i 23. studenoga 2021. godine.

Na čelne pozicije povezanih društava i podružnica izabrani su:
 • Emilio Gašpić za člana Uprave trgovačkog društva Zagreb plakat d.o.o.,
 • Damir Grgić za voditelja podružnice Zrinjevac,
 • Krešimir Milinović za voditelja podružnice Zagrebparking,
 • Jurica Krleža za voditelja podružnice Zagrebačke ceste,
 • Igor Rađenović za voditelja podružnice Gradska Groblja,
 • Roberta Čupić za voditeljicu podružnice Robni terminali Zagreb,
 • Božena Cvitanović za voditeljicu podružnice Tržnice Zagreb,
 • Miroslav Živko za direktora trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.,
 • Irena Benko za voditeljicu podružnice Vladimir Nazor,
 • Marin Rončević za voditelja podružnice Autobusni kolodvor,
 • Filip Jurišić za voditelja podružnice Zagrebački digitalni grad. 

30. studenoga 2021. - Obavijest o imenovanju novog člana Uprave

Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na sjednici održanoj 30. studenoga 2021. godine, donijela odluku o imenovanju Dubravka Karačića za novog člana Uprave na mandatno razdoblje od 13. prosinca 2021. do 15. rujna 2025. godine.
 
11. studenoga 2021. - Obavijest o imenovanjima voditelja podružnica i direktora povezanih društava

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. donijela odluku o imenovanjima novih voditelja podružnica i direktora povezanih društava.

Za direktore povezanih društava imenovani su:
 1. Miroslav Živko, direktor/član uprave trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 2. Davor Poljak, direktor/član uprave trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
 3. Jeronim Tomas, direktor/član uprave trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
Za voditelje podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. imenovani su:
 1. Davor Vić, voditelj podružnice Čistoća
 2. Boris Sesar, voditelj podružnice Arena Zagreb
 3. Matija Subašić Maras, voditeljica podružnice Autobusni kolodvor
 4. Matija Subašić Maras, voditeljica podružnice Zrinjevac
 5. Matija Subašić Maras, voditeljica podružnice Gradska groblja
 6. Boris Sesar, voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad
 7. Boris Sesar, voditelj podružnice Vladimir Nazor
 8. Ivica Tokmadžić, voditelj podružnice Robni terminali Zagreb
 9. Božena Cvitanović, voditeljica podružnice Tržnice Zagreb
 10. Krešimir Milinović, voditelj podružnice Zagrebparking
 11. Davor Merkaš, voditelj podružnice Zagrebačke ceste
Odluke o imenovanju stupaju na snagu s 11.11.2021. godine.
 
28. 10. 2021. - Objava informacije o opozivu i imenovanju članova NO povezanih društava

22. 10. 2021. - Ocjena kreditnog rejtinga
Međunarodna rejting agencija Standard & Poor's potvrdila je u četvrtak, 21. listopada 2021. godine, 'B-' kreditni rejting Zagrebačkog holdinga uz promjenu izgleda u negativne. 


4. 10. 2021. -  Opoziv članova Uprave i promjena funkcije člana Uprave 
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na sjednici održanoj 4. 10. 2021. godine donijela odluku o opozivu članova Uprave:

 1. Nikola Vuković, opoziv s danom 04.10.2021. godine
 2. Ante Samodol, opoziv s danom 04.10.2021. godine

Na istoj sjednici Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. donijela je odluku o promjeni funkcije člana Uprave te je za predsjednika Uprave Društva s 4. 10. 2021. godine imenovan Ivan Novaković.


6. 9. 2021.Informacija o statusnim promjenama
Zagrebački holding d.o.o., kao izdavatelj obveznica na tržištu kapitala, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i svim uredbama koje se primjenjuju na njega, ovim putem obavještava investicijsku javnost  o namjeri pokretanja statusnih promjena Zagrebačkog holdinga d.o.o.

U svrhu restrukturiranja Grupe Zagrebački holding Skupština Zagrebačkog holdinga d.o.o. donijela je odluku o traženju prethodne suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba za slijedeće statusne promjene povezanih društava čiji je osnivač i jedini član Zagrebački holding d.o.o.:

 1. Pripajanje trgovačkog društva AGM d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 28, OIB: 37620818018 trgovačkom društvu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987.
 2. Pripajanje trgovačkog društva CENTAR, d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 53675116316 trgovačkom društvu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987.
 3. Pripajanje trgovačkog društva ZAGREBAČKA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Jankomir 25, OIB: 98543096820, trgovačkom društvu GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526.Namjera pripajanja je postizanje racionalizacije u poslovanju i povećanje poslovne efikasnosti odnosno povećanje učinkovitosti poslovanja i upravljanja.

Po ishođenju suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, donijet će se Odluke o pripajanju Skupština društava preuzimatelja i društava koja se pripajaju te će se sklopiti ugovor o pripajanju, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, nakon čega će se provesti upis pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.


24. 8. 2021.Odabrani novi članovi Uprave Zagrebačkog holdinga
Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na sjednici održanoj 23. kolovoza 2021. godine donijela odluke o imenovanju novih članova Uprave na mandatno razdoblje od četiri godine. Uz postojeće, za nove članove Uprave imenovani su:

 1. Boris Sesar, član Uprave od 3. rujna 2021. godine
 2. Ivan Novaković, član Uprave od 3. rujna 2021. godine
 3. Matija Subašić-Maras, članica Uprave od 15. rujna 2021. godine 

Više informacija potražite ovdje.


14. 6. 2021. - Imenovana nova Uprava i Nadzorni odbor
Skupština Zagrebačkog holdinga na današnjoj je sjednici razriješila dosadašnji Nadzorni odbor i Upravu Zagrebačkog holdinga i imenovala novi Nadzorni odbor u sastavu: Suzana Brenko, predsjednicea te Ratko Bajakić i Damir Topić, članovi.

Imenovan je i djelomični sastav Uprave Holdinga od dva člana: predsjednik Uprave Nikola Vuković i član Uprave Ante Samodol. Preostala tri člana Uprave i preostali članovi Nadzornog odbora bit će izabrani na javnim natječajima, koji će biti objavljeni u najkraćem mogućem roku. Više informacija potražite ovdje.


7. 6. 2021. - Obavijest o propisanim informacijama
Zaključkom o predstavnicima Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., jedinog člana društva u skupštini društva predstavljaju: Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba te Danijela Dolenec i Luka Korlaet, zamjenici gradonačelnika.

10. 3. 2021. Obavijest o propisanim informacijama
Zaključkom o predstavnicima Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., jedinog člana društva u skupštini društva predstavljaju: Jelena Pavičić Vukičević, Olivera Majić i Slavko Kojić.
19. 11. 2020. Moody's povećao ocjenu kreditnog rejtinga Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga

2. 10. 2020. Nove ocjene kreditnog rejtinga Zagrebačkog holdinga

30. 9. 2020. Objavljeni polugodišnji financijski izvještaji za 2020.

29. 5. 2020.
- Objavljeni godišnji financijski izvještaji za 2019

24. 4. 2020. Nadopuna obavijesti o objavi godišnjih izvještaja za 2019. godinu
Okolnosti uzrokovane epidemijom koronavirusa (COVID-19) te dodatno potresom u gradu Zagrebu utječu na kompleksne organizacijske i operativne procese Izdavatelja, zbog čega Zagrebački holding d.o.o., unatoč iznimnim naporima, izvjesno - neće biti u mogućnosti do uobičajenog roka, sukladno članku 462. Zakona o tržištu kapitala, objaviti revidirane godišnje izvještaje koji se odnose na poslovnu godinu završenu 31. prosinca 2019. godine.
 
Izvješća će biti objavljena u posljednjem tjednu svibnja ove godine. Investicijskoj javnosti Izdavatelj zahvaljuje na razumijevanju.

20. 4. 2020. Obavijest o objavi revidiranih godišnjih izvještaja za 2019. godinu
U skladu s mjerom Vlade Republike Hrvatske koja se odnosi na reguliranje roka za objavu godišnjih financijskih izvještaja, Zagrebački holding, kao Izdavatelj, izvješćuje investicijsku javnost kako izvještaje za proteklu poslovnu godinu, dovršenu 31. prosinca 2019., planira objaviti u posljednjem tjednu svibnja ove godine.

1. 4. 2020. Renomirana međunarodna rejting agencija Standard & Poor's korigirala je izglede kreditnog rejtinga Zagrebačkog holdinga na 'B +' s negativnim izgledima na tekuću likvidnost. Kako se navodi u izvješću, negativni izgledi odražavaju nesigurnost u pogledu mogućnosti Grada Zagreba da zbog kombiniranih učinaka pandemije COVID-19 i nedavnih potresa pruži pravovremenu podršku Zagrebačkom holdingu te uzimaju u obzir i potencijalne pritiske na tekuću likvidnost, zbog prestanka nekih gospodarskih aktivnosti i nižih novčanih tokova u 2020. od očekivanih, što bi moglo dovesti do sniženja rejtinga.

Cijeli tekst izvješća dostupan je na ovoj poveznici.

30.9.2019. Zagrebački holding objavljuje polugodišnja nerevidirana izvješća za 2019. godinu
Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2019. godinu - nerevidirano
Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2019. godinu - nerevidirano


12. 9. 2019. Standard & Poor's potvrdila 'B +' dugoročni kreditni rejting Zagrebačkog holdinga sa stabilnim izgledima

Renomirana međunarodna rejting agencija Standard & Poor's potvrdila je u ponedjeljak, 9. rujna, 'B +' dugoročni kreditni rejting Zagrebačkog holdinga sa stabilnim izgledima. Kako se navodi u izvješću, stabilni izgledi odražavaju očekivanje agencije da će uspješnost poslovanja Zagrebačkog holdinga ostati stabilna bez značajnog povećanja duga, te da neće doći do značajnih promjena u strukturi grupe Zagrebački holding kao i gradske politike da podrži poslovanje Holdinga. 

Cijeli tekst izvješća dostupan je na ovoj poveznici.

10. 9. 2019.  Imenovanje voditelja podružnice Zagrebačke ceste
Dragan Perić imenovan je 9. rujna 2019. godine voditeljem podružnice Zagrebačke ceste trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na mandatno razdoblje od četiri godine.
 
11. 6. 2019. Odluka o imenovanju predsjednice Uprave
 
Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na 63. je sjednici donijela Odluku o imenovanju Ane Stojić Deban za predsjednicu Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding na daljnje mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 16 lipnja 2019. godine.

11. 6. 2019. Odluka o izboru članice Nadzornog odbora Društva
 
Andrea Šulentić, Odlukom Skupštine trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. izabrana je za članicu Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od četiri godine. Odluka je donesena na 63. sjednici Skupštine Društva.
 
23. 4. 2019. Odluke o izboru članice Nadzornog odbora Gradske plinare Zagreb - Opskrbe, Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva i Gradske plinare Zagreb
 
Skupština trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. na 37. je sjednici donijela Odluku o izboru Daniele Franić za članicu Nadzornog odbora na daljnje mandatno razdoblje od četiri godine.
 
Skupština trgovačkog društva Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. na 34. je sjednici donijela Odluku o imenovanju Daniele Franić za članicu Nadzornog odbora na daljnje mandatno razdoblje od četiri godine.

Skupština trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o. na 41. je sjednici donijela Odluku o izboru Daniele Franić za članicu Nadzornog odbora na daljnje mandatno razdoblje od četiri godine.

5. 3. 2019. Imenovanje članice Uprave
 
Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na jučerašnjoj je sjednici donijela Odluku o imenovanju Daniele Franić za članicu Uprave na daljnje mandatno razdoblje od četiri godine. Članici Uprave s današnjim danom istječe aktualni mandat, a novi započinje sutra, 6. ožujka 2019. godine.
 
 
30.9.2018. Zagrebački holding objavljuje polugodišnja nerevidirana izvješća za 2018. godinu
 
Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2018. godinu - nerevidirano
Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2018. godinu - nerevidirano

13. 7. 2018. Podmirenje obveze po dospjeloj kamati
 

Zagrebački holding d.o.o. s današnjim je danom, 13. srpnja podmirio obvezu po dospjeloj kamati u iznosu od 89.125.000,00 HRK. Sredstva će na računima imatelja obveznica biti 16. srpnja 2018. godine.


3. 5. 2018. Zagrebački holding d.o.o. objavljuje godišnje revidirano nekonsolidirano izvješće za 2017. godinu
 
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding za 2017. godinu
 
 
2. 5. 2018. Grupa Zagrebački holding objavljuje godišnje revidirano konsolidirano izvješće za 2017. godinu.
 
Godišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2017. godinu


10. 11. 2017.  Obavijest o planiranom odvajanju podružnica ZET i Zagrebački velesajam u zasebna trgovačka društva
 
Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb ("Izdavatelj"), objavljuje da je skupština Izdavatelja donijela odluku o pokretanju postupka statusne promjene - podjele Izdavatelja odvajanjem uz osnivanje novih trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću čiji će jedini član i osnivač biti Grad Zagreb, a radi odvajanja sljedećih podružnica Izdavatelja u zasebna trgovačka društva: (i) Podružnica Zagrebački električni tramvaj; i (ii) Podružnica Zagrebački velesajam.
Navedena statusna promjena bit će provedena po ishođenju suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba. Namjera je Izdavatelja da navedena statusna promjena bude provedena do 31. prosinca 2017.
Izdavatelj će informacije o provedbi namjeravane statusne promjene i druge relevantne informacije objaviti u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i drugih primjenjivih propisa.
27.7.2017. Agencija Standard & Poor's potvrdila kreditni rejting Zagrebačkom holdingu
4.7.2017. Rješenje burze o uvrštenju druge tranše obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze
3.7.2017. Informacijski memorandum izdanja Druge tranše obveznica
3.7.2017. Obavijest o konačnom iznosu izdanja Druge tranše Obveznica društva Zagrebački holding d.o.o.
29.6.2017. Obavijest o konačnim uvjetima izdanja Druge tranše Obveznica društva Zagrebački holding d.o.o.
27.6.2017. Izdanje obveznica na domaćem tržištu kapitala
Poziv za upis druge tranše obveznica ZGH
Upisnica obveznice ZGH- druga tranša
Subscription Form - The Second Tranche of Bonds
20.06.2017. Informacijski memorandum izdanja Druge tranše Obveznica - preuzeti ovdje .pdf
20.06.2017. Obavijest o propisanim informacijama
(Planirana transakcija na tržištu kapitala)

Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 85584865987 ("Izdavatelj"), objavljuje namjeru izdanja druge tranše obveznica ukupnog nominalnog iznosa do 500.000.000,00 HRK ("Druga tranša Obveznica"), koje će, zajedno s obveznicama koje je Izdavatelj već izdao u prvoj tranši dana 15. srpnja 2016. godine u ukupnom nominalnom iznosu od 1.800.000.000,00 HRK i koje su uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. ("Prva tranša Obveznica"), činiti jedinstveno integralno izdanje obveznica Izdavatelja ukupnog nominalnog iznosa do 2.300.000.000,00 HRK ("Najviši ukupni nominalni iznos") oznake ZGHO-O-237A, ISIN oznake HRZGHOO237A3, po fiksnoj godišnjoj kamatnoj stopi od 3,875%, s datumom dospijeća 15. srpnja 2023. godine ("Obveznice").

Isplata svih iznosa koji proizlaze iz Obveznica, neovisno o tranši u kojoj su izdane, osigurana je bezuvjetnim i neopozivim jamstvom Grada Zagreba.

Za potrebe izdanja Prve tranše Obveznica, Izdavatelj je izdao Informacijski memorandum izdanja do HRK 2.300.000.000,00 obveznica od 29. lipnja 2016. godine te, sukladno odredbi članka 342. stavka 1. točke 4. Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj neće objaviti Prospekt izdanja Druge tranše Obveznica niti Prospekt uvrštenja Druge tranše Obveznica. Zainteresiranim ulagateljima će na mrežnim stranicama Izdavatelja (https://www.zgh.hr/aktualnosti-10/investitori/2370) biti dostupan Informacijski memorandum Druge tranše Obveznica koji će se smatrati sastavnim dijelom Informacijskog memoranduma od 29. lipnja 2016. godine.

Sve Obveznice, neovisno o tome jesu li izdane u Prvoj tranši Obveznica ili Drugoj tranši Obveznica, daju imateljima Obveznica ista prava, i to prava utvrđena Informacijskim memorandumom od 29. lipnja 2016. godine, koja su ponovljena u Informacijskom memorandumu Druge tranše Obveznica.

Obveze Izdavatelja temeljem Obveznica jednake su u odnosu na sve Obveznice, neovisno o tranši u kojoj su izdane. Obje tranše dio su jedinstvenog izdanja Obveznica do Ukupnog najvišeg nominalnog iznosa, s istim rokom dospijeća, kamatnom stopom i drugim uvjetima (osim cijene i prinosa koji se razlikuju kod Prve tranše Obveznica i Druge tranše Obveznica).

Prinos do dospijeća i cijena Druge tranše Obveznica bit će određeni prilikom određivanja konačnih uvjeta izdanja Druge tranše Obveznica. Cijena izdanja Druge tranše Obveznica uvećava se za stečene kamate računajući od, i uključujući, 15. srpnja 2016. godine do, ali ne uključujući, dana izdanja Druge tranše Obveznica. Kamata će se plaćati godišnje.

Očekivani dan izdanja Druge tranše Obveznica je 3. srpnja 2017. godine.

Neto prihod od izdanja Druge tranše Obveznica Izdavatelj će koristiti za otplatu po dospijeću postojećih obveznica Izdavatelja izdanih u 2007. godini (u optjecaju 153.700.000,00 EUR, kamata 5,50% godišnje, dospijeće 10. srpnja 2017. godine, ISIN XS0309688918). Eventualni preostali iznosi nakon zatvaranja obveza iz postojećih obveznica će se iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata Izdavatelja.

Obveznice koje će biti izdane u Drugoj tranši Obveznica bit će javno ponuđene na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015 i 123/2016). Nakon izdanja Druge tranše Obveznica, Izdavatelj namjerava Obveznice izdane u Drugoj tranši Obveznica, po odobrenju Zagrebačke burze d.d., uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Izdavatelj je za namjeravano izdanje Druge tranše Obveznica i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. angažirao Privrednu banku Zagreb d.d. i Zagrebačku banku d.d. kao zajedničke agente izdanja.

O svim značajnim pojedinostima postupka izdanja Druge tranše Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., javnost i ulagatelji bit će pravovremeno obaviješteni.

Ova obavijest nije te se ne može smatrati ponudom za kupnju Obveznica, niti savjetom ili preporukom za trgovanje postojećim ili budućim vrijednosnim papirima Izdavatelja.
ENG: 20th June 2017 Notice on Regulated Information
(Intended Transaction on Capital Market)

Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb, Republic of Croatia, personal identification number (OIB): 85584865987 ("Issuer"), publishes its intent to issue the second tranche of notes with a total nominal value of up to HRK 500,000,000 (the "Second Tranche Notes"), which, together with the notes already issued by the Issuer in the first tranche on 15 July 2016 with a total nominal value of HRK 1,800,000,000, which are listed on the Official Market of the Zagreb Stock Exchange (the "First Tranche Notes"), shall form one integral issue of notes by the Issuer with a total nominal value of up to HRK 2,300,000,000 (the "Maximum Total Nominal Value"), securities ticker ZGHO-O-237A, ISIN designation HRZGHOO237A3, with a fixed annual interest rate of 3,875%, and maturity date on 15 July 2023 (the "Notes").

Payment of all amounts due under the Notes, regardless of the tranche in which they are issued, is secured by an unconditional and irrevocable guarantee of the City of Zagreb.

For the purposes of issue of the First Tranche Notes, the Issuer has published Information Memorandum of up to HRK 2,300,000,000.00 issue of notes, dated 29 June 2016 and, pursuant to Article 342, Paragraph 1, Item 4, of the Capital Market Act, the Issuer shall not publish a Prospectus for the issue or the listing of the Second Tranche Notes. A Second Tranche Notes Information Memorandum, which will form an integral part of the Information Memorandum dated 29 June 2016, will be available to interested investors on the Issuer's website (https://www.zgh.hr/aktualnosti-10/investitori/2370).

All Notes, regardless of whether issued as the Frist Tranche Notes or the Second Tranche Notes, grant the same rights to their holders, as established by the Information Memorandum dated 29 June 2016 and repeated in the Second Tranche Notes Information Memorandum. The Issuer's obligations under the Notes are equal in relation to all Notes, regardless of the tranche in which they are issued. Both tranches of Notes are part of an integral issue of Notes up to the Maximum Total Nominal Value, with the same due date, interest rate and all other terms and conditions (except from issue yield and issue price).

Yield until maturity and the price of the Second Tranche Notes will be determined at the time of pricing of the Second Tranche Notes. The price of the Second Tranche Notes will be increased by accrued interest for the period starting on, and including, 15 July 2016 until, but excluding, the date of issue of the Second Tranche Notes. Interests will be paid annually.

The expected date of issue of the Second Tranche Notes is 3 July 2017.

The Issuer will use the net proceeds of the Second Tranche Notes to redeem at maturity its existing notes issued in 2007 (outstanding EUR 153.700.000,00, 5.50% p.a., maturity date 10 July 2017, ISIN XS0309688918). Any surplus after redemption of all the said notes shall be used to finance the Issuer's capital projects.

The Second Tranche Notes shall be publicly offered on the capital market in the Republic of Croatia in accordance with the Croatian Capital Market Act (Official Gazette, nos. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015 and 123/2016). The Issuer intends, subject to approval of the Zagreb Stock Exchange, to list Second Tranche Notes on the Official Market of the Zagreb Stock Exchange.

The Issuer has engaged Privredna banka Zagreb d.d. and Zagrebačka banka d.d. as joint agents in connection with the intended issue of the Second Tranche Notes and their listing on the Official Market of the Zagreb Stock Exchange.

The Issuer will timely notify the public and interested investors on all material issues in relation to the issue of the Second Tranche Notes and their listing on the Official Market of the Zagreb Stock Exchange.

This notification is not and may not be deemed as an offer to purchase the Notes, or as advice or recommendation for trading with any existing or future security instruments of the Issuer.

16.03.2017. Agencija Moody's: poboljšani izgledi Zagrebačkog holdinga!

Jedna od najvećih međunarodnih kreditnih agencija Moody's u svojem zadnjem, jučer objavljenom izvješću, potvrdila je kreditni rejting Zagrebačkog holdinga (Ba3), promijenivši pri tom izglede iz negativnih u stabilne. Izgledi su, kako se između ostalog navodi u obrazloženju, poboljšani zbog smanjenja kreditne zaduženosti u stranoj valuti, refinanciranja obveznica, odnosno stabilnosti financijskog poslovanja i likvidnosti. Na pozitivnu promjenu izgleda utjecala je i kontinuirana podrška Grada Zagreba koju Moody's prepoznaje kao snažnu institucionalnu povezanost, a čiji su izgledi također ocijenjeni stabilnima.
27.01.2017. Promjena poslovne adrese administrativnog agenta

Administrativni agent u odnosu na obveznice Zagrebačkog holdinga d.o.o., kao Izdavatelja, oznake ZGHO-O-237A, ISIN oznake HRZGHOO237A3, Mamić Perić Reberski Rimac Odvjetničko društvo d.o.o., od 1. veljače 2017. godine poslovat će na novoj poslovnoj adresi:
Ivana Lučića 2A
Euro Tower - 23. kat
HR-10000 Zagreb

30.12.2016. Renomirana međunarodna rejting agencija Standard & Poor's u svojem zadnjem izvješću objavljenom 29. prosinca 2016. godine, poboljšala je izglede Zagrebačkog holdinga ocijenivši ih stabilnim uz zadržavanje ocjene BB-. Treća je to uzastopna korekcija kreditnog rejtinga nabolje, što dodatno potvrđuje dobar poslovni smjer Zagrebačkog holdinga.

Izgledi su, između ostalog, poboljšani i zbog uspješnog refinanciranja obveznica, stabiliziranja odnosa kreditne zaduženosti i operativne dobiti te daljnje podrške Grada Zagreba, čiji su izgledi, kao i oni Republike Hrvatske, također ocijenjeni stabilnima

19.7.2016. Rješenje o uvrštenju obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze (PDF)
15. 7. 2016. Izdavatelj je, za potrebe uvrštenja Prve tranše Obveznica, nadopunio Informacijski memorandum izdanja Obveznica od 29. lipnja 2016. godine kojeg je objavio dana 30. lipnja 2016. godine na svojim mrežnim stranicama isključivo datumima koji u trenutku njegovog potpisa nisu poznati, podacima o prinosu, godišnjoj kamatnoj stopi, cijeni izdanja, točnom broju Obveznica izdanih u Prvoj tranši Obveznica koje se uvrštavaju te drugim podacima koji su utvrđeni u Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja kao i ISIN oznakom koju dodjeljuje SKDD. Ovaj Informacijski memorandum, objavljen 15. srpnja 2016. godine, predstavlja integralnu verziju i nosi datum Informacijskog memoranduma od 29. lipnja 2016. godine kojeg je objavio dana 30. lipnja 2016. godine na svojim mrežnim stranicama. 15.7.2016.  Informacijski memorandum uvrštenja Obveznica - preuzeti ovdje
15.7.2016.  Obavijest o konačnom iznosu izdanja Prve tranše Obveznica - preuzeti ovdje
14.7.2016 Final Results Announcement - download here
13.7.2016. - Obavijest o konačnim uvjetima izdanja  Prve tranše Obveznica društva Zagrebački holding d.o.o.

     Preuzeti ovdje
13.7.2016.  Prinos do dospijeća ažuriran je na područje od 4.4% (+/- 5bps). Napominjemo da  se zadržava pravo ranijeg završetka razdoblja upisa tijekom 13. srpnja 2016.
11.7.2016. Nastavno na upite pojedinih investitora, Zagrebački holding d.o.o. objavljuje dodatne informacije. Svi izrazi navedeni u tekstu imaju jednako značenje kako je definirano u Informacijskom memorandumu od 29. lipnja 2016. godine koji je na mrežnim stranicama objavljen istog dana. Dodatne informacije- preuzeti ovdje/ download here
11.7.2016. - Otvorena knjiga upisa
Zadovoljstvo nam je najaviti izdanje prve tranše obveznica društva Zagrebački holding d.o.o. („Izdavatelj“) ciljanog nominalnog iznosa od HRK 1.8 milijardi, dospijeća 2023. godine („Obveznice“).
Obrazac upisnice dostupan je u rubrici INVESTITORI, uz napomenu kako je knjiga upisa Obveznica otvorena od danas, 11. srpnja 2016. godine (od 09:00) sati do 13. srpnja 2016. godine do 16:00 sati.  Napominjemo da  sezadržava pravo ranijeg završetka razdoblja upisa tijekom 13. srpnja 2016.
Napomena: Način davanja naloga je po principu zajedničke knjige upisa („Pot orderbook“). 
Ponuda pojedinog ulagatelja dana bilo kojem Zajedničkom agentu tretira se kao jedinstvena ponuda tog ulagatelja te je vidljiva svim Zajedničkim agentima.
Molimo da do navedenoga roka pošaljete popunjenu Upisnicu jednom od Zajedničkih agenata sukladno kontakt podacima navedenim u Pozivu na upis.
8.7.2016. Poziv ulagateljima na upis Prve tranše Obveznica društva Zagrebački holding d.o.o.
Preuzeti ovdje / download here:
8.7.2016. Ažurirana Korporativna prezentacija Grupe Zagrebački holding - preuzeti ovdje/ download here
30.6.2016. Obavijest o propisanim informacijama (Planirana transakcija na tržištu kapitala)
 
Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska ("Izdavatelj"), ovime objavljuje namjeru izdavanja novih obveznica ("Obveznice") do ukupnog najvišeg nominalnog iznosa cijelog izdanja od 2.300.000.000,00 HRK ("Ukupni najviši nominalni iznos"), u jednoj ili više tranši, s bezuvjetnim i neopozivim jamstvom Grada Zagreba za sve novčane obveze Izdavatelja prema imateljima Obveznica, koje Obveznice će biti ponuđene na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015). Sve tranše će biti dio jedinstvenog izdanja do Ukupnog najvišeg nominalnog iznosa, s istim rokom dospijeća, kamatnom stopom i drugim uvjetima.

Sredstva prikupljena izdanjem Obveznica će se koristiti za: (i) prijevremeni otkup i/ili otplatu po dospijeću postojećih obveznica Izdavatelja izdanih u 2007. godini (300.000.000,00 EUR, kamata 5,50% godišnje, dospijeće 2017. godine, ISIN XS0309688918) s time da Izdavatelj može u periodu nakon završetka procesa prijevremenog otkupa pa do konačne otplate po dospijeću postojećih obveznica (10. srpnja 2017. godine) ulagati raspoloživa sredstva u strogo namjenske svrhe; (ii) eventualni preostali iznosi nakon zatvaranja obveza iz postojećih obveznica će se iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata Izdavatelja.

Očekivana ročnost Obveznica je 7 godina od izdanja prve tranše. Prinos do dospijeća, kamatna stopa i cijena Obveznica bit će određeni prilikom određivanja cjenovnih uvjeta Obveznica. Kamata će se plaćati godišnje. Broj tranši, nominalni iznos pojedine tranše, kao i ukupan nominalan iznos izdanja Obveznica, cijenu te ostale uvjete Obveznica odredit će Izdavatelj.

Izdavatelj je za namjeravano izdanje Obveznica i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze angažirao Privrednu banku Zagreb d.d. i Zagrebačku banku d.d. kao zajedničke agente izdanja, koji će organizirati niz sastanaka s zainteresiranim investitorima u Hrvatskoj. Očekivano vrijeme izdanja i broj tranši ovisit će o tržišnim uvjetima i odluci Izdavatelja.

Sukladno odredbi članka 342. stavka 1. točke 4. Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj neće objaviti Prospekt izdanja Obveznica niti Prospekt uvrštenja Obveznica. Zainteresiranim ulagateljima će biti dostupan Informacijski memorandum na mrežnim stranicama Izdavatelja.

  Preuzeti ovdje

Namjera Izdavatelja je izdati prvu tranšu Obveznica u najvišem nominalnom iznosu do 1.800.000.000,00 HRK ("Prva tranša"). Izdavatelj može, ali nije obvezan, nakon Prve tranše, izdati i daljnje tranše Obveznica do Ukupnog najvišeg nominalnog iznosa, koje će predstavljati jedinstveno izdanje Obveznica zajedno s Prvom tranšom. O svim eventualnim daljnjim tranšama Obveznica, Izdavatelj će pravovremeno objaviti dodatak Informacijskom memorandumu u kojem će biti navedeni uvjeti ponude izdanja svake takve eventualne daljnje tranše Obveznica.
 
O svim značajnim pojedinostima postupka izdanja Prve tranše Obveznica, kao i svake eventualne iduće tranše Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze, javnost i ulagatelji bit će pravovremeno obaviješteni.
 
Ova obavijest nije te se ne može smatrati ponudom za kupnju Obveznica, niti savjetom ili preporukom za trgovanje postojećim ili budućim vrijednosnim papirima Izdavatelja.

Ostali dokumenti

ENG. 30. 6. 2016. Notice on Regulated Information (Intended Transaction on Capital Market)

Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb, Republic of Croatia ("Issuer"), hereby submits the notification of its intention to issue new notes ("Notes") up to the total maximum nominal amount of the entire issue of 2,300,000,000.00 HRK ("Total Maximum Nominal Amount"), in one or more tranches, with an unconditional and irrevocable guarantee of the City of Zagreb for all monetary obligations of the Issuer towards the holders of the Notes, which Notes will be offered on the capital market in the Republic of Croatia in accordance with the Capital Markets Act (Official Gazette of the Republic of Croatia nos. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015; the "Capital Markets Act"). All tranches will make part of one integral issue up to the Total Maximum Nominal Amount, with the same maturity, interest rates and other conditions.
The proceeds of the Notes will be used for: (i) early redemption and/or repayment of the existing notes of the Issuer issued in 2007 (EUR 300,000,000.00, 5.50%, due 2017, ISIN: XS0309688918), while the Issuer may, between termination of the process of early redemption of Notes and the final maturity of the Notes (10 July 2017), use such proceeds to invest the available funds in strictly purpose linked uses; (ii) any amounts which may remain after settlement of obligations under the existing notes may be used to finance capital projects of the Issuer.

Expected duration of the Notes is 7 years as from the first tranche issuance date. Yield until maturity, interest rates and the price of the Notes will be determined at the time of the pricing of the Notes. Interests will be paid annually. Number of tranches, the nominal amount of each tranche, as well as the total nominal amount of the Notes, price and other terms and conditions of the Notes will be determined by the Issuer.
The Issuer has hired, for the purpose of intended issue of the Notes and their listing on the Zagreb Stock Exchange, Privredna banka Zagreb d.d. and Zagrebačka banka d.d., as joint managers, who will organize a series of meetings with interested investors in the Republic of Croatia. Expected time of issue and number of the tranches will depend on the market conditions and decision of the Issuer.

In accordance with Article 342 Paragraph 1 Item 4 of the Capital Markets Act, the Issuer will not publish a prospectus for issue of the Notes nor a prospectus for listing of the Notes. However, an information memorandum will be available to interested investors on internet site of the Issuer.

   Download here

It is the intention of the Issuer to issue first tranche of the Notes up to the maximum amount of HRK 1,800,000,000.00 (the "First Tranche"). The Issuer may issue, but is not obliged, after the First Tranche, further tranches of the Notes up to the Total Maximum Nominal Amount, which will all form a single issue of the Notes together with the First Tranche. In the event of any potential further tranches, The Issuer will timely publish addendum to the Information Memorandum in which it will state the conditions of the offer of each such further tranche of the Notes.

The general public and the investors will be timely notified on all material matters concerning the First Tranche of the Notes as well as any further tranche of the Notes and their listing on the Official Market of the Zagreb Stock Exchange.

This notification is not and may not be deemed as an offer to purchase the Notes, nor as an advice or recommendation for trading with any existing or future security instrument of the Issuer.

30.6.2016. Obavijest o pokretanju postupka prijevremenog otkupa (engleski: Launch Announcementobveznica  uvrštene na burzi u Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) na engleskom jeziku, kao jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima.

Preuzeti ovdje/ Download here
27.4.2016. Uprava Zagrebačkog holdinga otkazala je Temeljni kolektivni ugovor s radnicima zbog opravdanih promijenjenih okolnosti u kontekstu poslovanja pravnog subjekta, brojnih zakonodavnih izmjena na nacionalnoj razini, kao i radi usklađivanja s pravnim standardima Europske unije te kvalitetnije operativne funkcionalnosti.
 
Dosadašnji Ugovor iz 2002. godine morao je biti otkazan i nakon nemogućnosti kolektivnog pregovaranja sa sindikalnim organizacijama koje nisu mogle ispuniti zakonom propisane obveze te dostaviti neophodne dokaze o reprezentativnosti.

Uprava i nadalje iskazuje spremnost za nastavak kolektivnog pregovaranja, najavljujući standardizaciju poslova i složenosti radnih mjesta. Novim kolektivnim ugovorom, koji podrazumijeva gospodarsku optimizaciju, financijska bi se izdvajanja učinila dodatno održivima, a teži se i znatno boljem upravljanju raspoloživim ljudskim resursima, kao i efikasnijem poslovanju. Na interne organizacijske promjene Grupu obvezuje društvena odgovornost i općenito objektivno stanje gospodarstva.

Prava iz raskinutog ugovora na snazi će biti još sljedećih šest mjeseci.
ENG. 27.4.2016. "The Management Board of the Zagreb City Holding Ltd has cancelled the Basic Collective Agreement with the employees of the company due to the justified changed circumstances in the context of the company's business operations, numerous legislative changes on the national level, as well as for the purpose of complying with the legal standards of the European Union and operational functionality of higher quality.

The former Basic Collective Agreement signed in the year 2002 had to be cancelled also due to inability of collective bargaining with the trade unions which were unable to meet all legal requirements prescribed by law and failed to deliver the required proof of authority of their representatives to represent the unions.

The Management Board remains open to collective bargaining with the employees' representatives and announces the job description and complexity standardization for each job position. By the new Collective Agreement, which includes economic optimization, allocation of financial resources would be made more sustainable. The new Collective Agreement also strives for significant improvement of available human resources management, as well as more efficient business operations. Group is obliged to undertake internal organizational changes due to its social responsibility and general objective state of the economy.

The rights arising from the cancelled Basic Collective Agreement shall be in force for the next six months."
19.4.2016. „Zagrebački holding d.o.o. ovime se ograđuje od nedavnih medijskih napisa koji se odnose na refinanciranje njegovih obveza po osnovi obveznica izdanih 2007. godine (EUR 300.000.000, kamata 5,50% godišnje, dospijeće 2017. godine, ISIN XS0309688918, dalje: "Postojeće obveznice"). Zagrebački holding d.o.o. pravodobno će izvijestiti javnost o odabranom modelu refinanciranja svojih obveza po osnovi Postojećih obveznica u skladu sa svim relevantnim propisima."

ENG. 19. 4. 2016. „Zagrebački holding d.o.o. hereby distances itself from the recent media reports regarding the refinancing of its obligations in connection with the notes issued in 2007 (EUR 300.000.000, interest rate 5,50% p.a., due 2017, ISIN XS0309688918, hereinafter: "Existing Notes"). Zagrebački holding d.o.o. shall timely inform the general public on the selected model for refinancing of its obligations in connection with the Existing Notes in accordance with the relevant regulations."
26. 2. 2016.   Zagrebački holding d.o.o., kao izdavatelj vrijednosnih papira koji su uvršteni na uređenom tržištu u Europskoj Uniji, u skladu s člankom 398. Zakona o tržištu kapitala, kao matičnu državu članicu, odabrao je Republiku Hrvatsku.

8. 2. 2016.  Zagrebački Holding d.o.o. započeo je s pripremnim radnjama s ciljem refinanciranja svojih postojećih dugoročnih obveza, uključujući i obveze po osnovi obveznica izdanih 2007. godine (EUR 300.000.000, kamata 5,50% godišnje, dospijeće 2017. godine). U tu svrhu, Zagrebački holding d.o.o. za sada je angažirao Zagrebačku banku d.d. i Privrednu banku Zagreb d.d., kao svoje financijske savjetnike koji će pružiti Zagrebačkom holdingu d.o.o. podršku pri analizi i odabiru optimalnog modela za refinanciranje dugoročnih obveza. Po potrebi društvo ce za ovaj postupak angažirati i druge savjetnike. 

Ukupni godišnji prihodi Grupe Zagrebački holding su približno 5,5 milijardi kuna.

Financijski izvještaji/ Financial reports

Moody`s povećao ocjenu Zagrebačkog holdinga- 16. 5. 2017.

Agencija STANDARD & POOR'S povećala kreditni rejting Zagrebačkog holdinga

Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2018. godinu - nerevidirano