Zagrebački digitalni grad

Web stranica: www.digitalnigrad.hr
 
Donje Svetice 48,
10 000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 275
E-mail: infozdg@zgh.hr

OIB: 85584865987-010
IBAN: HR1623900011400023766


 
 

O PODRUŽNICI

Zadnjih deset godina dolazi do  ekspanzivnog  razvoja komunikacijskih tehnologija, koji je uslijedio kao rezultat novih tehničkih rješenja i želje operatora komunikacijskih usluga za pružanjem što većeg i kvalitetnijeg broja  usluga krajnjim korisnicima.  Uvođenjem novih usluga na tržištu mijenja se stil života korisnika. Nastalo je novo informacijsko doba čija je osnovna osobina globalna prespojenost, što danas objedinjavamo jednom riječju: “broadband” ili širokopojasna mreža. Uz  “broadband” se veže i pojam“Triple Play” usluge, a uključuje pojam konvergentne mreže po kojoj se istovremeno obavlja prijenos govora, podataka i videa u digitaliziranom obliku. Triple Play je danas globalno sveprisutan, pa s toga ne čudi da i u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu zauzima svoje mjesto u novim komunikacijskim uslugama.
 
Kroz djelatnost Zagrebačkog holdinga d.o.o. podružnica Zagrebački digitalni grad nastoji svim operatorima javnih komunikacijskih usluga omogućiti jednake uvjete za pružanje usluga na liberaliziranom komunikacijskom tržištu, s ciljem dobivanja što jeftinije usluge. Isto tako, ne manje važan cilj je uvođenje reda u korištenju resursa zajedničke uporabe elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

Zadaća podružnice je: gospodarenje i iznajmljivanje kabelske kanalizacije, izgradnja i gospodarenje lokalnim svjetlovodnim mrežama  (FTTH mrežama) u naseljima Grada Zagreba.

Također je Odlukom Uprave Zagrebačkog Holdnga d.o.o. podružnica dobila ovlasti, te sva prava i obveze u vezi korištenja, održavanja i upravljanja elektroničko komunikacijske infrastrukturne i povezane opreme operatora, što posebno obuhvaća kabelsku kanalizaciju i antenske stupove unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog Holdinga d.o.o.

2006. godine Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba donosi Zaključak o davanju mišljenja o osnivanju Zagrebačkog digitalnog grada, 2006. godine Zaključkom Gradskog poglavarstva prenijeta su sva prava i obveze u vezi korištenja, održavanja, razvoja i upravljanja sustavom DTK i druge komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba za polaganje telekomunikacijskih instalacija

2007. godine Gradsko poglavarstvo donosi Zaključak o visini novčane naknade za pravo korištenja DTK i druge komunalne infrastrukture

2007. godine Gradska skupština Grada Zagreba donosi Odluku kojom su usluge DTK i druge komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba djelatnosti koje se smatraju komunalnom djelatnosti gradskog značenja

Podružnica se registrirala kod HAKOM-a (nadležnog regulatornog tijela) kao infrastrukturni operator koji obavlja djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i to: davanje u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova, davanje pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, kod Gradskog ureda  za katastar i geodetske poslove ZDG se upisuje u evidenciju Popisa upravitelja telekomunikacijske mreže.

2009. godine preuzima upravljanje nad elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i drugom povezanom opremom (EKI) Holdinga, što posebno obuhvaća kabelsku kanalizaciju i antenske stupove unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., a za potrebe instaliranja i održavanja elektroničke komunikacijske opreme.
 
Tijekom svog rada, podružnica Zagrebački digitalni grad je sklopila dvadeset Ugovora sa operatorima javnih komunikacijskih usluga o pristupu i korištenju sustava DTK, te je s danom 31. prosincem 2013. godine evidentirano 1.878.094,50 metara iznajmljenog DTK za polaganje elektroničkih komunikacijskih kabela. S operatorima u pokretnoj mreži potpisani su Ugovori o pravu instaliranja opreme na/u prostorima u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. Završena je izgradnja kompletne elektroničke komunikacijske mreže u naselju Novi Jelkovec, koja pokriva 2800 domaćinstava i više od sto poslovnih i javnih objekata.U tijeku je izgradnja svjetlovodne distribucijske mreže (SDM) za koju je odabrano područje naselja Vrbani III, u sklopu pilot Projekta, SDM, koje obuhvaća 2400 krajnjih korisnika: stambenih jedinica, poslovnih prostora, škola, vrtića i budućih objekata na tom području.
 
Cijela mreža će biti izgrađena na tehnologiji mikrocijevi i mikrokabela čime se postiže maksimalno iskorištavanje postojeće kabelske kanalizacije, jednostavnije polaganje tih cijevi i kabela kao i kasnije upravljanje istima.
Mikrocijevima će se doći do svakog ulaza gdje se postavlja glavni razvodni ormar u kojem se distribucijska mreža veže na kućnu instalaciju. Sama kuća instalacija biti će izvedena u vidu polaganja mikrocijevnih struktura kojima se dolazi do svakog krajnjeg korisnika.
 
Kroz projekte izgradnje suvremene elektroničke komunikacijske mreže krajnjim korisnicima je omogućen slobodan odabir jednog ili više operatora s različitim uslugama, a zadovoljavaju se i potrebe drugih komunalnih trgovačkih društava (kao na primjer: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o. i drugih).

Voditelj podružnice

Filip Jurišić

Tel.: +385 (0)1 6420 275
E-mail: infozdg@zgh.hr
 

Fotogalerija

1/5