Sponzorstva i donacije

Načela, kriteriji i postupak dodjele sponzorstava i donacija u Zagrebačkom holdingu definirani su Pravilnikom o sponzorstvima i donacijama.


Zagrebački holding ne odobrava sponzorstva/donacije:

 • političkim strankama, nezavisnim zastupnicima, članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidata (sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe)
 • organizacijama ili pojedincima koji promiču bilo kakav oblik diskriminacije zabranjen Ustavom i zakonima Republike Hrvatske
 • za događanja koja su uvredljiva za javni moral ili dobar ukus i nisu u skladu s vrijednostima koje promiče Društvo
 • za aktivnosti koje su neprimjerene, protuzakonite i uvredljive ili mogu uznemiriti javnost
 • organizacijama koje imaju bilo kakvo dugovanje ili neizvršene obveze prema Društvu, povezanim društvima ili Gradu Zagrebu te drugim javnim tijelima
 • organizacijama i pojedincima koji su svojim dosadašnjim radom štetili ugledu Društva ili mu nanijeli materijalnu štetu.
 • organizacijama ili aktivnostima koje bi mogle štetiti ugledu ili poslovnim interesima Društva
 • organizacijama i pojedincima koji imaju sjedište ili prebivalište izvan Republike Hrvatske
 • organizacijama i pojedincima koje su stranke u sudskom postupku koji se vodi s Društvom ili povezanim društvima.
   

Zahtjevi za sponzorstva i donacije

Zahtjevi za sponzorstva zaprimaju se tijekom cijele godine, a iste je potrebno poslati u pravilu najmanje 60 dana prije planiranog datuma održavanja događaja ili pokretanja projekta. Ako nam želite poslati zahtjev za sponzorstvo ili donaciju, preuzmite odgovarajući obrazac u obliku Word dokumenta te ga popunite.

Donacije udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva u pravilu se dodjeljuju putem natječaja ili javnog poziva za dodjelu donacija. Trenutno nema otvorenih javnih natječaja i javnih poziva za dodijelu donacija!
 
Zaprimljene zahtjeve za sponzorstva, odnosno prijave na natječaj za donacije razmatra Povjerenstvo za ocjenjivanje zahtjeva za sponzorstva, odnosno prijava na natječaj za donacije. U pravilu, o zaprimljenom zahtjevu Povjerenstvo odlučuje u roku od 30 dana od njegova zaprimanja. U iznimnim slučajevima, ako to okolnosti opravdavaju, o zahtjevu se odlučuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Svoje zahtjeve na popunjenom obrascu šaljite putem elektroničke pošte na adresu: sponzorstva.donacije@zgh.hr

Ako niste u mogućnosti poslati zahtjev putem elektroničke pošte, možete ga poslati na adresu:

ZAGREBAČKI HOLDING
Služba za logistiku Upravi
Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb
S naznakom „Za sponzorstva/donacije“

Po primitku Vašeg zahtjeva javit ćemo vam se u što kraćem roku.
 

Dokumenti:

Pravilnik o sponzorstvima i donacijama .pdf 
Zahtjev za sponzorstvo .doc 
Opisni obrazac zamolbe za donaciju .doc
Obrazac za izvještavanje o provedenim aktivnostima i utrošenim sredstvima .doc