Postupak zapošljavanja

POSTUPAK ZAPOŠLJAVANJA PUTEM JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj za iskazivanje interesa za zapošljavanje raspisuje se za potencijalne kandidate zainteresirane za rad u stimulativnom korporativnom radnom okruženju za potrebe provedbe projekata Zagrebačkog holdinga d.o.o. namijenjenih razvoju i implementaciji poslovnih praksi te radi unaprjeđenja i poboljšanja kvalitete usluga. Ukoliko kandidat želi predati ponudu za više radnih mjesta objavljenih u javnom natječaju, za svako radno mjesto dužan je priložiti posebnu ponudu.

Ponude na javni natječaj podnose se putem web obrasca ili u zatvorenoj omotnici na adresu naznačenu u javnom natječaju za iskazivanje interesa za zapošljavanje.
 
Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 

TESTIRANJE

Svi kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete iz javnog natječaja za iskazivanje interesa za popunjavanje slobodnog radnog mjesta (nastavno: javni natječaj), prema potrebi će biti pozvani na pisano testiranje (testovi općeg znanja i stručni test); na temelju rezultata testiranja poslodavac će izvršiti izbor kandidata koje će pozvati na selekcijski razgovor.  

Ukoliko kandidat u pisanom obliku ne potvrdi dolazak na testiranje po zaprimljenoj obavijesti o terminu i mjestu testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu i neće se smatrati kandidatom na javni natječaj.  

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.  

U slučaju ponovnog podnošenja prijave za posao za koje radno mjesto je kandidat već prethodno pristupio testiranju, kandidat je u obvezi priložiti svu traženu dokumentaciju, no nije u obvezi ponovno pristupiti testiranju; o daljnjim aktivnostima vezanim uz selekcijski postupak kandidat će biti obaviješten pisanim putem.

OPĆE INFORMACIJE

Kandidatom za radno mjesto objavljeno u javnom natječaju smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu za posao te ispunjava sve tražene uvjete iz javnog natječaja.

Prijava na javni natječaj moguća je isključivo putem online obrasca i putem pisarnice.

Po završetku prijave kandidati će dobiti potvrdu o uspješno obavljenoj prijavi.

Prijavu na javni natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Nepravodobne prijave za posao i prijave za posao bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Poslodavac zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu prijavu za posao zaprimljenu po javnom natječaju. 

Obrada osobnih podataka kandidata (Ispitanika ) koji se prijavljuje na Javni natječaj za zapošljavanje provodi se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Informacija o obradi osobnih podataka kandidata koji se prijavljuje na Javni natječaj za iskazivanje interesa za zapošljavanje dostupna je na ovoj web stranici - Zaštita osobnih podataka.

U Grupi Zagrebački holding neće se raspisivati javni natječaj za popunjavanje slobodnih radnih mjesta za obavljanje poslova kojih su se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa osposobili te za zapošljavanje stalnih sezonaca.

Naime, Grupa koristi mjere aktivne politike zapošljavanja, odnosno mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem koje se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu te mjeru stalnog sezonca za zapošljavanje osoba koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu.