Postupak zapošljavanja

POSTUPAK ZAPOŠLJAVANJA PUTEM JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj za iskazivanje interesa za zapošljavanje raspisuje se za potencijalne kandidate zainteresirane za rad u stimulativnom korporativnom radnom okruženju za potrebe provedbe projekata Zagrebačkog holdinga d.o.o. namijenjenih razvoju i implementaciji poslovnih praksi te radi unaprjeđenja i poboljšanja kvalitete usluga. Ukoliko kandidat želi predati ponudu za više radnih mjesta objavljenih u javnom natječaju, za svako radno mjesto dužan je priložiti posebnu ponudu.

Ponude na javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu naznačenu u javnom natječaju za iskazivanje interesa za zapošljavanje.
 
Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 


SELEKCIJSKI POSTUPAK

Svi kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete iz javnog natječaja za iskazivanje interesa za popunjavanje slobodnog radnog mjesta (nastavno: javni natječaj), biti će upućeni na daljnji selekcijski postupak koji uključuje, prema potrebi, pisano testiranje (psihologijska selekcija i/ili testovi općeg znanja i stručni test) i/ili intervju. Za kandidate koji su pozvani na pisano testiranje, poslodavac će na temelju rezultata istog izvršiti izbor kandidata koje će pozvati na selekcijski intervju.  

Ukoliko kandidat u pisanom obliku ne potvrdi dolazak na testiranje po zaprimljenoj obavijesti o terminu i mjestu testiranja, smatrat će se da je povukao ponudu i neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.  

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao ponudu i neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.  

U slučaju ponovnog podnošenja ponude na javni natječaj, za koje radno mjesto je kandidat već prethodno pristupio testiranju, kandidat je u obvezi priložiti svu traženu dokumentaciju te po potrebi i procjeni Poslodavca ponovno pristupiti selekcijskom postupku.

O daljnjim aktivnostima vezanim uz selekcijski postupak kandidat će biti obaviješten telefonski ili pisanim putem.


OPĆE INFORMACIJE

Kandidatom za radno mjesto objavljeno u javnom natječaju smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu ponudu za posao te ispunjava sve tražene uvjete iz javnog natječaja.

Ponuda na javni natječaj podnosi se na adresu navedenu u tekstu javnog natječaja te se evidentira putem pisarnice.

Ponudu na javni natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Nepravodobne ponude za posao i ponude za posao bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Poslodavac zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu zaprimljenu po javnom natječaju. 
 
Obrada osobnih podataka kandidata (Ispitanika) koji se prijavljuje na Javni natječaj za zapošljavanje provodi se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Informacija o obradi osobnih podataka kandidata koji se prijavljuje na Javni natječaj za iskazivanje interesa za zapošljavanje dostupna je na ovoj web stranici - Zaštita osobnih podataka.


U Grupi Zagrebački holding neće se raspisivati javni natječaj za popunjavanje slobodnih radnih mjesta: 

  •  za sklapanje ugovora o radu s polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa nakon uspješno završenog stručnog osposobljavanja, 
  •  za zapošljavanje stalnih sezonskih radnika, 
  •  za zapošljavanje radnika koji su ovom poslodavcu bili ustupljeni putem agencije za privremeno zapošljavanje.
U navedenim slučajevima, kandidati su odabrani temeljem provedenog selekcijskog postupka prilikom ulaska u prvi ugovorni odnos s  Društvom, slijedom čega ne postoji potreba za ponavljanjem istog za njihovo zapošljavanje u Zagrebačkom holdingu na istim poslovima. U takvim slučajevima zapošljavanje se predlaže temeljem pokazane uspješnosti u radu utvrđene tijekom prethodnog rada u Društvu po osnovu stručnog osposobljavanja, rada na sezonskim poslovima ili za vrijeme ustupanja ovom poslodavcu putem agencije za privremeno zapošljavanje.