Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini