Sukob interesa

Temeljem čl. 75 do čl. 83 Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) Zagrebački holding d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.
 
KLJUČNA TOČKA d.o.o.
Zagreb (Grad Zagreb)
Zavižanska 20
OIB: 65369376888

Meridia Savjetovanje d.o.o.
Ul. Milana Ogrizovića 37
Zagreb
OIB 87019502479

EKO-REPRO ELEMENTI d.o.o.
Dankovečka ulica 9
Zagreb
OIB 19301115116

SMART-IT, obrt za računalne usluge, vl. Tomislav Novaković 
Ivlje 10
Zagreb
OIB 68568251845

MANTEK ULAGANJA d.o.o.
Kornatska 1b
Zagreb
OIB 03972162885
 

FOKUS REVIZIJA d.o.o.

Čikoševa 5

Zagreb

OIB 82617236288

 

ELITE PROMET d.o.o.
Vladimira Nazora 1

Nova Gradiška

OIB 68095178284

 

PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT METAL - DOBRICA

vl. Marko Dobrica

Rakovec 25

RAKOVEC

OIB 91628215336

MALUJA d.o.o.
Ulica civilnih žrtava Domovinskog rata 8
Donji Čaglić (Grad Lipik)
OIB 10361328020


INCEPTION INTERNATIONAL SALES DEVELOPMENT LLC,
251 Little Falls Drive, 
Wilmington
Delaware, USA
FILE NO: 7424190

EVOLEN d.o.o., 
Novska,
Osječka ulica 92,
OIB: 75974843041

ELEKTRONIČKI MOBILNI SUSTAVI d.o.o.
Zagreb (Grad Zagreb)
Kuniščak 22
OIB: 29739326088

KONTO MAGIC j.d.o.o.
Zagreb (Grad Zagreb)
Južna obala VII. 6
OIB: 95803496949

POSLOVNO UČILIŠTE INTEGRALNA SIGURNOST I RAZVOJ
Zagreb
Ilica 5
OIB: 93116999821

MILLENIUM METAL d.o.o.
Zagreb
Trpanjska ulica 44
OIB: 65944955212

INTEGRA d.o.o.
Zagreb
Ulica Milana Amruša 10
OIB: 41849057634

MOZAIK, obrt za psihoterapiju i savjetovanje, vl. Kristina Pavuna
Zagreb
Pazinska ulica 22
OIB: 75646678200
 

MEDENI BRIJEG, obrt za pčelarstvo i usluge
Tuhelj
Pristava 60, vl. Filip Ožvald
OIB: 42123329157

Agronaut d.o.o.
Ulica Vjekoslava Heinzela 62A
Zagreb
OIB 77234725941

"PROGMAR" ISTRAŽIVANJA - VL. TVRTKO MARAS
Debanićeva 19
Zagreb
OIB 45847888159

NIL d.o.o.
Babonićeva 111
Zagreb
OIB 50216023612

IstokBiro, obrt za savjetovanje u zaštiti okoliša, 
vl. Davor Vić
Vatrogasna ulica 90
Osijek
OIB 37831351957

Vendorado j.d.o.o.
Ulica sv. Petka 5
Osijek
OIB 13965928808

SKT revizija d.o.o.
Čazmanska 8
Zagreb
OIB 72568612756

Čevizović Ivan j.t.d.

Čikoševa ulica 5

Zagreb

OIB 31134973534

 

TYET SAVJETOVANJE d.o.o.

Preradovićeva ulica 20

Zagreb

OIB 72495307770

 

KRAŠ-ESOP, d.o.o. u likvidaciji

Ravnice 48

Zagreb

OIB 58503250293

ETF Airways d.o.o.
Stupnički Obrež (Općina Stupnik)
Ulica javora 2
OIB 40026370127

KA Corporate Restructuring d.o.o.
Zagreb (Grad Zagreb)
Podgorska ulica 6
OIB 09338860795

HUM HT d.d.
Vela Luka (Općina Vela Luka)
Obala 2 1
OIB 46612427238

 

CUBE, OBRT ZA USLUGE, PROIZVODNJU I TRGOVINU, vl. Tanja Suknjaić, 
Zagreb, 
Havidićeva 28 b, 
OIB: 55973830559

OBRT ZA MASAŽU, vl. Marijana Duić,
Zagreb,
Pantovčak 111b, 
OIB: 65176379943

PELAGUS d.o.o.,
Zagreb,
Havidićeva ulica 28B,
OIB: 10209027826

EDUCA MEDIA, obrt za poslovno savjetovanje, poduku i ostale usluge, vl. Alen Ostojić
Zagreb
Zavižanska ulica 20
OIB: 39821034304

DELTAMEDIA d.o.o.
OIB: 18755479452
Zagreb, Fallerovo šetalište 16


MARIJA DBK j.d.o.o. za usuge
Zagreb
Jarunska ulica 33
OIB: 84803527972