Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Web stranica: www.plinara-zagreb.hr

Radnička cesta 1, Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr

OIB: 20985255037
IBAN: HR0823600001101273818


 


O DRUŠTVU

Gradska plinara Zagreb d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Zagrebačkog Holdinga d.o.o. Kao operator plinskog distribucijskog sustava osigurava tehničke uvjete za pogon, vođenje i razvoj sigurnog, pouzdanog i učinkovitog distribucijskog sustava te nadzire projektiranje, gradnju i održavanje distribucijskog sustava. Uz to, Gradska plinara Zagreb d.o.o. vodi katastar vodova, provodi tehnička ispitivanja i analize te pregled i umjeravanje regulatora tlaka. 

Povijest Gradske plinare Zagreb seže u 1862. godine i sklapanje ugovora o izgradnji tvornice rasvjetnog plina. Prvi pogoni koji su koristili postupak suhe destilacije iz drveta bili su smješteni na tadašnjoj periferiji grada, na uglu Gundulićeve i Hebrangove ulice (danas zgrada HEP-a). Dana 31.10.1863. godine puštena su u pogon prva postrojenja omogućivši na taj način da zagrebačke ulice i trgove osvijetli 364 plinskih svjetiljki. Gradsko zastupstvo 1900. godine donosi odluku o otkupu plinare te ona postaje Gradska plinara Zagreb d.o.o. U prosincu 1955. godine do Zagreba stiže prirodni plin. Od 1971. godine provodi se metanizacija, zamjena dotad distribuiranog gradskog plina prirodnim. Tijekom kolovoza 1978. godine doveden je plinovodom Zapad i uvozni prirodni plin.

Gradska plinara Zagreb d.o.o. distribuira prirodni plin do korisnika na području gradova Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice, općina Brdovec, Pušća, Marija Gorica i Dubravica te brine o proširenju, sigurnosti, rekonstrukciji i izgradnji distribucijskog sustava.

Također je vlasnik povezanog društva Gradska plinara Bjelovar d.o.o. 

Tvrtka primjenjuje integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i gospodarenja energijom, potvrđen prema zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i ISO 17020:2012 po akreditiranim certifikacijskim kućama

Osoba ovlaštena za zastupanje

Davor Mayer, direktor

Tel.: +385 (0)1 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
 

Fotogalerija

1/9