Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Web stranica: www.plinara-zagreb.hr

Radnička cesta 1, Zagreb
Tel: 01 6302 477
Fax: 01 6184 585
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr

OIB: 20985255037
IBAN: HR0823600001101273818


 


O DRUŠTVU


Za toplinu domova većine Zagrepčana već je sto pedeset godina zaslužan razgranati plinski distribucijski sustav Gradske plinare Zagreb d.o.o. koja je trgovačko društvo u vlasništvu Zagrebačkog Holdinga d.o.o.. Kao operator plinskog distribucijskog sustava osigurava tehničke uvjete za pogon, vođenje i razvoj sigurnog, pouzdanog i učinkovitog distribucijskog sustava te nadzire projektiranje, gradnju i održavanje distribucijskog sustava.

Uz to, Gradska plinara Zagreb d.o.o. vodi katastar vodova, provodi tehnička ispitivanja i analize te pregled i umjeravanje regulatora tlaka. Danas je ona prepoznatljiv brend hrvatskog energetskog sektora jer je vodeća u distribuciji plina na hrvatskom prostoru, budući da je njeno poslovanje u skladu s europskom praksom, koja zahtjeva određene standarde kvalitete, zaštite i sigurnosti.

Daleke 1862. godine sklapa se ugovor o izgradnji tvornice rasvjetnog plina. Prvi pogoni koji su koristili postupak suhe destilacije iz drveta bili smješteni na tadašnjoj periferiji grada, na uglu Gundulićeve i Hebrangove ulice (danas zgrada HEP-a). Dana 31.10.1863. godine puštena su u pogon prva postrojenja omogućivši na taj način da zagrebačke ulice i trgove osvijetli 364 plinskih svjetiljki.

Gradsko zastupstvo 1900. godine donosi odluku o otkupu plinare te ona postaje Gradska plinara Zagreb d.o.o. U prosincu 1955. godine do Zagreba stiže prirodni plin. Od 1971. godine provodi se metanizacija, zamjena dotad distribuiranog gradskog plina prirodnim. Tijekom kolovoza 1978. godine doveden je plinovodom Zapad i uvozni prirodni plin. Danas Gradska plinara Zagreb d.o.o. obavlja energetsku djelatnost distribucije plina na području grada Zagreba, gradova Zaprešića i Velike Gorice te općina Pušća, Dubravica, Marija Gorica i Brdovec. Na distribucijski sustav trenutačno je priključeno više od 275 tisuće korisnika, a čini ga mreža od više od 3700 km plinovoda i priključaka.

Strateška ulaganja u izgradnju plinskog distribucijskog sustava, otvorenost prema svjetskim iskustvima (integracija TIS-a, GIS_a, SCADA-e) i modernim koncepcijama distribucije plina (smart grid) glavne su odrednice, budućeg razvoja Gradske plinare Zagreb d.o.o.
 
Tvrtka primjenjuje integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i gospodarenjem energijom, potvrđen prema zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2011 po akreditiranim certifikacijskim kućama


Osobe ovlaštene za zastupanje

Tomislav Mazal, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Tel: 01 6302 477
Fax: 01 6184 585
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr


GALERIJA FOTOGRAFIJA

Fotogalerija

1/9