Plan nabave Zagrebačkog holdinga za 2021. godinu

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3., čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj Zagrebački holding d.o.o. mijenja i dopunjuje Plan nabave, a sve izmijene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

I. izmjena i dopuna Plana nabave ZGH za 2021. godinu - .pdf

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.2 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački holding d.o.o.donosi Plan nabave za 2021. godinu.

Plan nabave Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2021. godinu - .pdf