Plan nabave Zagrebačkog holdinga za 2018. godinu

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, ... (NN 101/2017) javni naručitelj Zagrebački holding d.o.o. donosi Plan nabave za 2018. godinu.
 
Plan nabave Zagrebačkog holdinga za 2018. godinu

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.3., čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, Zagrebački holding d.o.o. mijenja i dopunjuje Plan nabave, a sve izmijene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.
 
I. izmjena i dopuna Plana nabave Zagrebačkog holdinga za 2018. godinu
II. izmjena i dopuna Plana nabave Zagrebačkog holdinga za 2018. godinu
III. izmjena i dopuna Plana nabave Zagrebačkog holdinga za 2018. godinu