Obavijesti o poništenim javnim natječajima

10.07.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Radnik signalizacije I u podružnici Zagrebačke ceste koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 9. srpnja 2024. godine.

04.07.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Recepcionar u podružnici Vladimir Nazor koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 27.svibnja 2024. godine.

01.07.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Interni revizor II u Sektoru za unutarnju reviziju koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr dana 03. lipnja 2024 godine.

21.06.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta voditelj podružnice Zagrebparking koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr dana 28. studenog 2023. godine.

20.06.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Specijalist za kontroling I u Sektoru za kontroling koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr dana 17. lipnja 2024. godine.

19.06.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Specijalist za kontroling II u Sektoru za kontroling koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr dana 17. lipnja 2024. godine.

27.05.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Stručnjak za geodetske poslove 1 u podružnici Zagrebački digitalni grad koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr dana 28. ožujka 2024. godine.

27.05.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Suradnik za informacije i reklamacije I u Sektoru za odnose s korisnicima, marketing i prodaju koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr  dana 15. ožujka 2024. godine.

27.05.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Viši stručni suradnik za nabavu (pravnik) u Sektoru za nabavu koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr dana 22. veljače 2024. godine. 

27.05.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Viši stručni suradnik za nabavu (ekonomist) u Sektoru za nabavu koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr dana 22. veljače 2024. godine. 

19.04.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Specijalist za poslove održavanja (građevinar) u Sektoru za upravljanje imovinom i uslugama Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr dana 22. veljače 2024. godine.

11.04.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Specijalist za poslove održavanja (strojar) u Sektoru za upravljanje imovinom i uslugama Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr dana 22. veljače 2024. godine.

19.03.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Viši stručni suradnik za nabavu u Sektoru za nabavu Zagrebačkog holdinga d.o.o koji je objavljen na web stranici www.zgh.hr dana 20. studenog 2023. godine.

22.02.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Suradnik za fakturiranje I u Sektoru za odnose s korisnicima, marketing i prodaju koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 20. studenog 2023. godine.

13.02.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Ekspert za nabavu I u Sektoru za nabavu Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 20. studenog 2023. godine.

13.02.2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Autolakirer u podružnici Čistoća koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 16. siječnja 2024. godine.

06.02. 2024. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Ekspert za HR II koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 06. studenog 2023. godine.

16. 1. 2024. Poništavaju se javni natječaji za popunjavanje radnih mjesta Operater asfaltne baze, Ophodar u podružnici Zagrebačke ceste koji su objavljeni na na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 25.listopada 2023. godine.

19.12.2023. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Voditelj Službe za korporativne komunikacije u Uredu za podršku Upravi, koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 26. rujna 2023. godine.

17.11.2023. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnih mjesta Suradnik za fakturiranje I i Suradnik za informacije i reklamacije I u Sektoru za odnose s korisnicima, marketing i prodaju, koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 13. rujna 2023. godine.

03.11.2023. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta komercijalist u podružnici AGM koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 04. listopada 2023. g.

20.10.2023. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Stručnjak za investicijske projekte u podružnici Zagrebački digitalni grad koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 01. rujna 2023. g.

02.10.2023. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta komercijalist u podružnici AGM koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr dana 12. rujna 2023. godine.

05.09.2023. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta direktor/ica Sektora za sigurnost trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. koji je objavljen na Web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. -  dana 23. veljače 2023. godine.

21.02.2023. Poništava se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Samostalni referent 2 u Sektoru za sigurnost u Korporativnim servisima trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. koji je objavljen na Web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. -  dana 03. studenog 2022. godine.

27.12.2022. Poništava se javni natječaj za radno mjesto kontrolor javnih parkirališta (m/ž) u podružnici Zagrebparking, u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. dana 18. listopada 2022. godine.

08.11.2022. Poništavaju se javni natječaji za izbor direktor/ica sektora u Korporativnim servisima trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. koji su objavljeni na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. dana 18. srpnja 2022. godine a koji se odnose na izbor:
  • direktor/ica Sektora općih poslova
  • direktor/ica Sektora za sigurnost
  • direktor/ica Sektora za strategiju, razvoj i usklađenost poslovanja
03.06.2022. Poništavaju se javni natječaji za izbor rukovoditelja/ice funkcionalne grupe i voditelja/ica službi u Korporativnim servisima trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. koji su objavljeni na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. dana 13. siječnja 2022. godine a koji se odnose na izbor:
  • Rukovoditelj/ica funkcionalne grupe poslova u Službi za logistiku Upravi 
  • Voditelj/ica Službe za sigurnost 
  • Voditelj/ica Službe za upravljanje nekretninama
  • Voditelj/ica Službe za strategiju, razvoj i usklađenost poslovanja
  • Voditelj/ica Službe za unutarnju reviziju
1. 2. 2022. Obavještavamo vas da je javni natječaj za izbor voditelja podružnica trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., koji je objavljen na web stranici Društva dana 16. studenoga 2021. godine, poništen u dijelu koji se odnosi na izbor voditelja/ice podružnice Arena Zagreb.

17. 11. 2021. Obavještavamo vas da je javni natječaj za izbor voditelja podružnica trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., direktora trgovačkih društava Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. te člana Uprave trgovačkog društva Zagreb plakat d.o.o., koji je objavljen na web stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. dana 24. 8. 2021. godine poništen u dijelu koji se odnosi na izbor: voditelja/ice sljedećih podružnica: Arena Zagreb, Autobusni kolodvor, Gradska groblja, Robni terminali Zagreb, Vladimir Nazor, Tržnice Zagreb, Zagrebačke ceste, Zagrebački digitalni grad, Zagrebparking i Zrinjevac, te direktora/icu trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o. i člana/icu Uprave trgovačkog društva Zagreb plakat d.o.o.

17. 09. 2021. Po preporuci Povjerenstva za analizu prijava na javni natječaj za izbor voditelja podružnica trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., direktor trgovačkih društava Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., člana uprave trgovačkog društva Zagreb plakat d.o.o. i ravnatelja ustanove Gradska ljekarna Zagreb, koji je objavljen dana 24. kolovoza 2021. godine, obavještavamo Vas da se navedeni natječaj iz procesno-pravnih razloga poništava u dijelu koji se odnosi na izbor ravnatelja ustanove Gradska ljekarna Zagreb. Natječaj za izbor ravnatelja ustanove Gradska ljekarna Zagreb ponovno će se objaviti.

29. 7. 2021. Obavještavamo vas da je javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto Rukovoditelj Službe za nabavu u podružnici Upravljanje projektima, objavljen 4. ožujka 2021. godine, poništen.

29. 7. 2021. Obavještavamo vas da je javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto Električar majstor u podružnici Autobusni kolodvor Zagreb, objavljen 22. prosinca 2021. godine, poništen.

7. 7. 2021. Obavještavamo vas da je javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto Rukovoditelj Službe upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova u podružnici Zagrebačke ceste, objavljen 4. ožujka 2021. godine, poništen.

28. 4. 2021. Obavještavamo vas da je javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto Koordinator poslova 1 u podružnici Zagrebački digitalni grad, objavljen 9. travnja 2021. godine, poništen.

6. 4. 2021. Obavještavamo vas da je javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto Garderobijer u podružnici Autobusni kolodvor, objavljen 24. veljače 2021. godine, poništen.

8. 4. 2020. Obvještavamo vas da je javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto Dostavljač 2 Podružnice Upravljanje projektima, objavljen, 4. 3. 2020., poništen.

24. 3. 2020. Obavještavamo vas da je javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto Skladištar u podružnici Čistoća, objavljen 5. 2. 2020., poništen.

24. 3. 2020. Obavještavamo vas da je javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto Šef smjene održavanja u podružnici Čistoća, objavljen 5.2. 2020., poništen.

17. 2. 2020. Obavještavamo vas da je javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto Domar 2  u podružnici Upravljanje projektima, objavljen 25. 10. 2019., poništen.