Započinje podjela spremnika za odlaganje plastične i metalne ambalaže za obiteljske kuće

25. ožujka 2024. godine - U svrhu unaprjeđenja javne usluge, Čistoća započinje s dodjelom spremnika za odvojeno prikupljanje plastične i metalne ambalaže. Građani koji stanuju u obiteljskim kućama više neće otpadnu plastičnu i metalnu ambalažu odlagati u vrećice, već u nove spremnike volumena 240 litara. Prvi će spremnike dobiti građani koji stanuju u obiteljskim kućama u gradskoj četvrti Brezovica, a zatim Sesvete i Podsljeme. Spremnik za odlaganje plastične i metalne ambalaže označen je žutom bojom. Uz spremnik se nalazi informativni letak.
 
Dodjelom žutog spremnika, umjesto dosadašnjih vrećica, omogućen je veći volumen za odlaganje otpada. Žuti spremnik mora biti smješten unutar nekretnine, u dvorištu, garaži ili slično. Spremnik se na javnu površinu iznosi na dan odvoza, te se nakon izvršenja usluge pražnjenja unosi unutar nekretnine. Građani su dužni koristiti javnu uslugu, omogućiti pristup spremniku u vrijeme pružanja usluge odvoza otpada, te čuvati spremnike od oštećenja i otuđenja. Prava i obveze korisnika javne usluge proizlaze iz Zakona o gospodarenju otpadom, Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba i Odluke o komunalnom redu.

Za detalje posjetite stranicu Čistoće: Započinje podjela spremnika za odlaganje plastične i metalne ambalaže za obiteljske kuće