Tržnica Dolac nova lokacija održavanja adventskog programa

11. svibnja 2024. Uspješnom projektu Advent u Zagrebu, ove godine pridružuju se i Tržnice Zagreb. Novost  je da će se dio adventskih događaja proširiti na tržnicu Dolac.
Tržnice Zagreb raspisale su Javni poziv za dodjelu mjesta za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i ugostiteljske usluge za božićne blagdane na površinama koje su u nadležnosti Zagrebačkog holdinga d.o.o. - Podružnice Tržnice Zagreb

Tako uz već poznate gradske lokacije, ugostitelji i ponuditelji prigodne prodaje mogu aplicirati i za kućice i štandove na Tržnici Dolac, odnosno na lokaciji Mala terasa između Dolca i Splavnice te na Trgu Petrice Kerempuha iznad tržnice Dolac.Riječ je o plohama koje se nadovezuju na već poznate adventske lokacije i koje će dodatno upotpuniti blagdansku ponudu. Na obje lokacije u ponudi je po jedna ugostiteljska kućica i po četiri štanda koji će se moći koristiti kroz cijelo vrijeme trajanja Adventa koji će započeti 30. studenog 2024. i trajati do 7. siječnja 2025. Godine.

Sve zainteresirane osobe natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti na internetskoj stranici Tržnica Zagreb i Zagrebačkog holdinga, a ponude se mogu predati do 11. lipnja 2024.