Procedura nadoknade troškova izgradnje boksova za smještaj spremnika za komunalni otpad


 
​31. 10. 2023. - Nakon što je gradonačelnik Grada Zagreba 3. listopada 2023. godine predstavio sedam mjera za unaprjeđenje upravljanja otpadom te najavio da će Grad Zagreb preuzeti troškove izgradnje boksova za spremnike za komunalni otpad za vlasnike višestambenih zgrada, izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o nadoknadi troškova nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada, koji je 20. listopada 2023. upućen u javno savjetovanje i objavljen na web stranici: https://www.zagreb.hr/nacrt-prijedloga-odluke-o-nadoknadi-troskova-nasta/191835. Savjetovanje je otvoreno do 18. studenoga 2023. godine i svi se mogu uključiti. 
 
Nakon završenog savjetovanja, prijedlog odluke o nadoknadi troškova nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada uputit će se na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba, koja bi o prijedlogu trebala odlučivati 12. prosinca 2023. godine. Ako Skupština usvoji prijedlog, Grad Zagreb će nakon toga, početkom 2024. godine, na web stranici objaviti javni poziv za podnošenje zahtjeva za naknadu troškova s propisanim uvjetima, kriterijima i rokovima. Naknada troškova izgradnje boksova provodit će se na način da korisnici zatraže refundaciju nakon izgradnje boksa. Plaćanje unaprijed nije predviđeno Odlukom, a zahtjeve za nadoknadom troškova bit će moguće podnositi do 31.12.2024.
 
Pozivamo zainteresirane građane da prate informacije na internetskim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i na službenim društvenim mrežama (Facebook, Instagram i Linkedin) te da potrebnu dokumentaciju dostave tek nakon objave javnog poziva za podnošenje zahtjeva za naknadu troškova