Povijesni interes za obveznice Zagrebačkog holdinga povezanih s održivim razvojem11. srpnja 2023. - 
Zagrebački holding d.o.o. izuzetno uspješno realizirao je izdanje obveznica povezanih s održivim razvojem na domaćem tržištu kapitala. Obveznice dospijeća 2028. godine izdane su u ukupnom nominalnom iznosu od 305 milijuna eura uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,90%. Neto prihod od izdanja obveznica koristit će se za otplatu po dospijeću postojećih obveznica ukupnog nominalnog iznosa 2,3 milijarde eura s konačnim dospijećem 15. srpnja 2023. godine (oznaka vrijednosnog papira: ZGHO-O-237A, ISIN oznaka: HRZGHOO237A3).

Novo izdanje obveznica Zagrebačkog holdinga predstavlja najveće pojedinačno izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem u povijesti Republike Hrvatske. Također, ukupni iznos prikupljenih ponuda predstavlja najveći iznos interesa za ne-državne obveznice koje je izdavatelj zaprimio u jednom danu. Predmetno izdanje obveznica predstavlja i najveće ulaganje međunarodnih financijskih institucija u jedan dužnički vrijednosni papir na domaćem tržištu. Osim toga, radi se o prvom izdanju obveznica povezanih s održivim poslovanjem izdavatelja s municipalnim rizikom u CEE regiji s obzirom da, do izdanja Zagrebačkog holdinga, nije bilo zelenih izdanja ili onih povezanih s održivim poslovanjem municipalnih izdavatelja.

Ukupni interes ulagatelja tijekom razdoblja upisa premašio je 480 milijuna eura, pri čemu je došlo do značajnih promjena u strukturi ulagatelja. Baza ulagatelja obuhvatila je dvije renomirane međunarodne financijske institucije (47,5%), komercijalne domaće banke (34%), obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove (15,6%), osiguravajuća društva, investicijske fondove te ostale pravne i fizičke osobe, uz sudjelovanje više od 20 domaćih institucionalnih ulagatelja. 

Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa u knjizi upisa u posebno izazovnim uvjetima u kojima se tržište kapitala trenutno nalazi, potvrda su povjerenja financijskog tržišta u strategiju i viziju poslovanja Zagrebačkog holdinga d.o.o. i snažnu poziciju Zagrebačkog holdinga, kao i Grada Zagreba, koji je bezuvjetnim i neopozivim jamstvom podržao ovo izdanje obveznica na domaćem tržištu kapitala. 

Inovativnim izdanjem obveznica povezanim s održivim poslovanjem Zagrebački holding se obvezao dostići dva unaprijed definirana cilja održivosti od kojih se prvi odnosi na povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, a drugi na povećanje udjela potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji električne energije. Očekuje se da će Društvo ulaganjima do 2028. godine povećati odvajanje otpada te time smanjiti 132.000 tona otpada na odlagalištima i povećati udio potrošnje obnovljive energije s 50 % na 70 % ukupne potrošnje energije između 2023. i 2028. godine.

Agenti izdanja obveznica bili su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.  Pravni savjetnik izdavatelja bio je MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., a pravni savjetnik Zajedničkih agenata izdanja, MIŠKOVIĆ & MIŠKOVIĆ odvjetničko društvo d.o.o.  ESG (engleski: Environmental, Social, Governance) savjetnik te savjetnik pri izradi okvirnog dokumenta za izdavanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem bio je KPMG Croatia d.o.o. Usklađenost okvirnog dokumenta s ICMA načelima obveznica povezanih s održivim poslovanjem potvrdio je neovisni vanjski ocjenjivač S&P Global Ratings.