Postupak naručivanja izrade boksova za smještaj spremnika komunalnog otpada

11.05.2023.
Poštovani predstavnici suvlasnika,
 
Nakon zaprimanja rješenja kojim se odobrava korištenje površine javne namjene za gradnju građevine gotove konstrukcije za smještaj spremnika za komunalni otpad od strane Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet možete zatražiti ponude za izradu boksova (s brojem spremnika navedenim u spomenutom rješenju) od sljedećih izvođača:
 
1. CONSTRUCTUM PROJEKTI d.o.o.- constructum.projekti@gmail.com, 0915180289
2. DESETI ELEMENT j.d.o.o. - desetielement1@gmail.com, 0998311465, 0916200217
3. HARMAN GRADNJA j.d.o.o. - harmangradnja@gmail.com, 0957681175
4. IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o. -  info@izgradnja-marinkovic.hr, 047615170
5. JOSIP ŽUGLIĆ - zuglicj@hotmail.com, 098288444
6. KOVA d.o.o. - kova@kova.hr, 0913336042
7. LABAŠ, obrt za proizvodnju - obrtlabas@gmail.com, 098781437
8. OBRT ZA PROIZ.,TRG. I USLUGE - pcikara@gmail.com, 098437199
9. SUN APARTMENTS d.o.o. - leljak.pavao@gmail.com, 0989277184
10. ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. - imartinac@zep.hr, 0911109818
 

Te putem referenta nadležnog za redovno upravljanje Vaše zgrade uobičajenim postupkom GSKG-a naručiti radove na temelju odabrane ponude.
Gore su navedeni izvođači koji su dostavili ponude za izradu boksa prema tipskom projektu i troškovniku:
Ukoliko želite zatražiti ponudu od izvođača koji se ne nalazi na danoj listi, isto možete učiniti uz napomenu da boks mora biti izrađen prema tipskom projektu odobrenog od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za izradu boksova, u suprotnom komunalni redari imaju ovlasti ukloniti neispravni spremnik o trošku suvlasnika.

Tipski projekt i troškovnike te neke od ostalih izvođača možete preuzeti sa sljedeće web poveznice:
https://okz.hr/novosti/registar-obrtnika-proizvo%C4%91a%C4%8Da-tipskih-bokseva-za-spremnike-za-otpad

Popis proizvođačima tipiziranih bokseva za spremnike za otpad


 NS1_troskovnik i izvedbeno

 NS1-1_troskovnik i izvedbeno

 NS1-2_troskovnik i izvedbeno

 NS2_troskovnik i izvedbeno

 NS3_troskovnik i izvedbeno

 NS4_troskovnik i izvedbeno

 Privola

 Troškovnik 2 kontejnera

 Troškovnik 3 kontejnera

 Troškovnik 4 kontejnera

 Troškovnik 4 kontejnera NS1_bez cijene

 Troškovnik 4 kontejnera NS1_1 bez cijene

 Troškovnik 4 kontejnera NS1_2 bez cijene


Dodatne informacije o novom modelu prikupljanja miješanog komunalnog otpada na poveznici https://zgvrecice.cistoca.hr/

S poštovanjem, GSKG d.o.o.