Objavljen javni poziv Grada Zagreba za nadoknadu troškova za ugradnju boksova

18.01.2024. Glavni cilj novog modela sakupljanja komunalnog otpada koji je u Zagrebu uveden u listopadu 2022. godine je povećanje odvajanja otpada i ostvarivanje kružne ekonomije. Odvajanje frakcija otpada na kućnom pragu zahtijeva prilagodbu infrastrukture kako bi građanima olakšali odvajanje, te je stoga Grad Zagreb u proračunu za 2024. godinu osigurao financijska sredstva za nadoknadu troškova za potrebne prilagodbe i izgradnju infrastrukture - boksova, polupodzemnih i podzemnih spremnika.

Slijedom navedene odluke, na web stranicama Grada Zagreba objavljen je Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada. Pravo na nadoknadu troškova imaju suvlasnici višestambenih zgrada na području Grada Zagreba koji su nakon 8. ožujka 2022. imali ili će u 2024. g. imati troškove vezane uz izgradnju boksa, zatvaranje postojećeg boksa ili zatvaranje vrata smetlarnika, te ugradnju master cilindara/ključa ili šifrarnika na boks ili na smetlarnik i prilagodbu vrata za šifrarnik.

U podnošenju zahtjeva prema Gradu Zagrebu, potrebno je prethodno zatražiti mišljenje davatelja usluge o potrebi smještaja spremnika za odlaganje otpada u tipske boksove na javnoj površini ili dostupnosti spremnika prilikom primopredaje otpada za netipske boksove koji se nalaze unutar katastarske čestice višestambene zgrade.

 Zahtjev za pisanim mišljenjem predstavnici suvlasnika ili druge osobe koju korisnici usluge sporazumom ovlaste mogu dostaviti na:

-         e-mail naveden u obrascu (tipski boksnetipski boks)

-         poštom na adresu: Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb.

 U javnom pozivu Grada Zagreba navedeni su uvjeti, visine refundacije i sam način podnošenja zahtjeva. Zahtjevi se Gradu Zagrebu mogu podnijeti do 31. prosinca 2024. godine, što znači da Grad Zagreb preuzima obavezu refundacije ove vrste troškova do kraja ove godine.

 Pozivamo stoga sve suvlasnike višestambenih zgrada u Zagrebu da se što prije odazovu javnom pozivu i osiguraju refundaciju troškova.

 Više o koracima kako do boksa na javnoj površini, pročitajte na zgvrecice.cistoca.hr