Nastavlja se podjela besplatnoga komposta


Kvalitetno organsko gnojivo I. kategorije, dobiveno kompostiranjem biljnog materijala nastalog održavanjem javnih zelenih površina te od biootpada prikupljenog od građana, besplatno se dijeli građanima za njihove potrebe. Na to je jučer podsjetio i gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, koji se pridružio akciji besplatne podjele komposta u Gradskom vrtu u Sopotu.

„Građanima koji vrijedno odvajaju biootpad želimo zahvaliti besplatnim kompostom dva puta godišnje“, rekao je tom prigodom gradonačelnik Tomašević.

Besplatni kompost svi građani mogu preuzeti na kompostani Jakuševac subotom od 7 do 14 sati, do 13. svibnja 2023.