Komunalne djelatnosti

U komunalne usluge Zagrebačkog holdinga d.o.o. spadaju odvoz otpada, održavanje cesta, groblja, zelenih površina, vode, plina i telekomunikacijskih kablova. Podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje ulaze u domenu poslovnog područja komunalnih djelatnosti su Čistoća,  Digitalni grad, Gradska groblja, Tržnice Zagreb, Zagrebačke ceste, Zrinjevac i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.