Zagrebačke ceste

Web stranica: www.zgceste.hr

Donje Svetice 48, 10000 Zagreb
Tel: 01 2356 444
Fax: 01 2356 400
E-mail: zgceste@zgh.hr

OIB: 85584865987-008
IBAN: HR6723600001400480314

 
 

O PODRUŽNICI


Podružnica Zagrebačke ceste je podružnica za upravljanje, održavanje i zaštitu nerazvrstanih cesta grada Zagreba. Bavi se održavanjem, građenjem, zaštitom i upravljanjem cesta, cestovnih objekata i opreme te  proizvodnjom  i ugradnjom asfalta.  Pored toga, radi na  održavanju i izvedbi prometne signalizacije i semafora, a u zimskom razdoblju za čišćenje 2475  km cesta zadužena je Zimska služba, organizirana na 12 lokacija prema mjestu pripravnosti. Tim raznolikim i brojnim zadaćama udovoljavaju  četiri nadcestarije i četiri specijalizirane radne jedinice. Ukupno se  održava  2475km županijskih, lokalnih te nerazvrstanih cesta.

Podružnica održava i cjelokupnu mrežu cesta u Zagrebu u što spadaju i mostovi raspona većeg od 5 m. Radna jedinica Mehanizacija obavlja  usluge servisa i popravaka te usluge transporta svim radnim jedinicama.
 
Uvedeno je GPRS praćenje svih vozila koja sudjeluju u sklopu Zimske službe radi kontrole mjesta rada i nadzora troškova i utroška materijala. Asfaltno postrojenje koje se temelji na tehnologiji recikliranja starog asfalta donoseći time značajne uštede u sirovinama i materijalu te doprinoseći ekološki osviještenom poslovanju. Reciklažno postrojenje za obradu građevinskog otpada kojim se uz veliki ekološki aspekt dolazi do vrijedne sirovine i tamponskih materijala. U narednom razdoblju asfaltirat će se sve makadamske ceste na području Grada Zagreba.
 
Rješenjem Skupštine Gradskog narodnog odbora u Zagrebu od 05. ožujka 1947. godine osnovano je poduzeće Cestogradnja, gradsko poduzeće za niske gradnje u Zagrebu. Poduzeće je počelo djelovati 01. travnja 1947. godine sa 800 zaposlenih. Dana 1. siječnja 1952. godine Narodni odbor Grada Zagreba osnovao budžetsku ustanovu  Cesta koja je preuzela sve poslove prijašnje Cestogradnje, a već 1953. godine Cesta postavlja prvu vertikalnu signalizaciju u Zagrebu. Od 1964. godine sjedište Uprave Zimske službe je u Cesti, te je po prvi puta uspostavljen jedinstveni plan čišćenja snijega za Grad Zagreb. Odlukom Skupštine Grada Zagreba od 28.12.1990. godine  Cesta – Zagreb,  radna organizacija za održavanje cesta i ulica Grada Zagreba organizira se kao Javno poduzeće Zagrebačke ceste, poduzeće za održavanje cesta i ulica Grada Zagreba.2006. godine Zagrebačke ceste pripajaju se Gradskom komunalnom gospodarstvu d.o.o. koje osniva Podružnicu Zagrebačke ceste., dok se 2007. godine Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. mijenja naziv u Zagrebački holding.

Jamstvo kvalitete izvedenih radova osigurava sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2000 standardima.


Voditelj podružnice

Dragan Perić

Tel: 01 2356 414
Fax: 01 2356 501
E-mail: zgceste@zgh.hr
 

GALERIJA FOTOGRAFIJA

Fotogalerija

1/16