Etički kodeks - tekst dokumenta

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se osnovna etička pravila ponašanja svih zaposlenika u Zagrebačkom holdingu d.o.o., povezanim društvima i ustanovama u njegovom vlasništvu (u daljnjem tekstu Zagrebački holding), radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima te postupanja u slučaju njihovih povreda.
 
Zagrebački holding posluje u javnom interesu, naročito poštujući i razvijajući osnovne vrijednosti kao što su pravičnost, poštenje, odgovornost, integritet, kvaliteta usluga, transparentnost, poduzetnost, timski rad i druge vrijednosti.

Temeljna načela koja se promoviraju ovim Etičkim kodeksom su sljedeća:
  • Povjerenje i kolegijalnost
  • Zakonitost i stručnost u radu
  • Timski rad i profesionalna komunikacija
  • Uvažavanje potreba korisnika usluga
  • Izbjegavanje i prevencija sukoba interesa
  • Odgovorno upravljanje imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave
  • Povjerljivost osobnih podataka i informacija o poslovanju
  • Izbjegavanje primanja i davanja darova.
Objavljeno 13. prosinca 2010.

Etički kodeks .pdf - preuzimanje
Izmjena etičkog kodeksa .pdf - preuzimanje