Antikorupcijski plan za razdoblje 2021.-2022.

Sukladno smjernicama iz Antikorupcijskog programa Ministarstva pravosuđa i uprave za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine, Uprava Zagrebačkog holdinga 20. svibnja 2021. godine donijela je Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Akcijski plan je donesen u cilju jačanja antikorupcijskih aktivnosti te jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti na razini Zagrebačkog holdinga, kao trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba.

Akcijski plan dostupan je na sljedećoj poveznici:
Podsjećamo da je politika prevencije korupcije u Zagrebačkom holdingu sastavni dio sljedećih dokumenata:
Objavljeno: 31. svibnja 2021.

 
Izvješće o provedbi smjernica i aktivnosti Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa Zagrebačkog holdinga d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2022.  - .pdf (3,6 MB)
Objavljeno: 21. lipnja 2023.