O Zagrebačkoj stanogradnji d.o.o.

Web stranica: www.zgh.hr

Jankomir 25, 10000 Zagreb

Tel: 01 6420 951
Faks: 01 6420 999
e-mail: zagrebacka.stanogradnja@zgh.hr


OIB: 98543096820
IBAN: HR5623600001102385932 


O DRUŠTVU

Zagrebačka stanogradnja d.o.o društvo je s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i usluge u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. Osnovni poslovi društva su izgradnja, savjetovanje, prikupljanje, analiza, te davanje informacija s područja niskogradnja, hidrogradnja, prometa. Također, društvo se bavi izradom elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova izradom elaborata katastra vodova i stručnih  geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga. Glavni projekt društva je izgradnja stambenog naselja Podbrežje.

Nastala je planom podjele- odvajanje s osnivanjem kojim se uređuje podjela društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. prijenosom dijela imovine društva koje se dijeli na novo društvo ZAGREBAČKA STANOGRADNJA d.o.o. za građevinarstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu. Društvo se osniva radi provođenja postupka podjele - odvajanje s osnivanjem.

Plan podjele društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - odvajanje s osnivanjem ovog društva ZAGREBAČKA STANOGRADNJA d.o.o. donijela je uprava društva koje se dijeli dana 30.10.2013. godine. Odlukom skupštine društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. od 07.11.2013. godine, dana je suglasnost na Plan podjele od 30.10.2013. godine.

 

Osoba ovlaštene za zastupanje

Željko Horvat
e-mail: zagrebacka.stanogradnja@zgh.hr