Upravljanje nekretninama

Web stranica: www.nekretnine-zgh.hr

Jankomir 25, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 6426 903
E-mail: upravljanje.nekretninama@zgh.hr

OIB: 85584865987-024


O PODRUŽNICI

 
PRIMARNO PODRUČJE POSLOVANJA
 
  • poduzimanje svih pravnih i drugih stručnih radnji za rješavanje imovinskopravnih odnosa s ciljem upisa vlasništva ZGH i ovisnih Društava/Ustanove
  • sustavno, optimalno i dugoročno održivo planiranje i upravljanje nekretninama u vlasništvu Društva
 
DODATNA DJELATNOST
 
  • povećanja vrijednosti nekretnina kroz prostorno planiranje, ulaganje, prenamjenu odnosno razvoj nekretnina
  • srednjoročno i dugoročno planiranje razvoja pojedinačnih nekretnina kroz različite vidove komercijalizacije (kupoprodaja, zakup, privremeno korištenje, osnivanje prava građenje i dr.)
  • ustroj i vođenje Registra nekretnina ZGH, povezanih Društava/Ustanove
 
  • uspostavljanje diversificiranog portfelja nekretnina i unaprjeđenje modela generiranja prihoda
  • redovno i investicijsko održavanje nekretnina
  • klasifikacija nekretnina i formuliranje financijske politike u skladu s klasifikacijom
  • sudjelovanje u postupcima donošenja prostorno planskih dokumenata za nekretnine ZGH i povezanih Društava
  • ujednačavanje postupanja na razini Grupe ZGH u procesu upravljanja nekretninama
 

Voditeljica podružnice

Zdravka Ramljak

Tel. 01/ 6426 903
e-mail: upravljanje.nekretninama@zgh.hr