AGM d.o.o.

Web site: www.agm.hr

Mihanovićeva 28, 10000 Zagreb
Tel: 4856 309
Fax: 4856 316
E-mail: agm@agm.hr

OIB: 37620818018
IBAN: HR 15 23600001102385797 


O DRUŠTVU

Djelatnost AGM-a je nakladnička i galerijsko-izložbena djelatnost. Tridesetogodišnje iskustvo u nakladničkoj djelatnosti temelj je rada ovog društva. Danas desetak specijaliziranih biblioteka predstavlja osnovu nakladničkog programa AGM-a. One obuhvaćaju, kako izdanja koja se bave humanističkim znanostima, tako i beletristiku, publicistiku, raskošne monografije, književna djela za djecu i mlade i slično.
 
Ove knjige, kao i izdanja drugih hrvatskih nakladnika, mogu se nabaviti u AGM-ovim knjižarama i u AGM-ovoj web-knjižari. Uz nakladničku djelatnost, važnu ulogu u kulturnom životu grada imaju i dvije AGM-ove galerije koje su otvorene ne samo afirmiranim umjetnicima, nego i onima koji tek traže svoje mjesto na hrvatskoj likovnoj sceni. AGM svima onima koji se bave likovnom umjetnošću nudi sav potreban materijal, od kistova, umjetničkog pribora i platna, do boja i vrhunskog papira.
 
AGM je utemeljen 1967. godine kao Centar za kulturnu djelatnost s nakanom da se bavi prvenstveno glazbeno-scenskim djelatnostima. Danas mu je temeljna nakladnička djelatnost. Godine 1987. CKD postaje sastavnim dijelom Omladinskoga kulturnog centra (OKC), u okviru kojega se pored Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM) osnivaju Radio 101 i OTV. Devedesetih se godina, s pretvorbom, OKC polako gasi. Iz njega najprije izlazi Radio 101, potom OTV, a zatim Zagrebačko kazalište mladih. CKD se pretvara u AGM javno poduzeće za kulturno-umjetničke, nakladničke i informativne djelatnosti. Početkom siječnja 2007. postaje podružnicom u sastavu Zagrebačkog holdinga d.o.o., a početkom studenog 2013.godine se izdvaja te postaje AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge.
 
Po ugledu na Stari Zagreb od vugla do vugla priprema se čitav niz sličnih izdanja o starim hrvatskim gradovima. Upravo su ovog trenutka u pripremi stari Varaždin, stari Dubrovnik i stari Karlovac. U planu su još i Rijeka, Pula, a potom Osijek i Vukovar. AGM je pokrenuo niz novih izdanja za djecu i mladež, koja se pripremaju pod radnim nazivom Umjetnost za djecu, niz izdanja što razotkrivaju svijet zagonetnih sila i rubna područja ljudskih znanosti te multi disciplinarni projekti pod radnim nazivom »Sto najljepših priča iz povijesti kulture i umjetnosti na tlu Hrvatske«.
 
AGM je uveo je i primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 : 2000/EN ISO 9001 : 2000 od 2005. godine. 


OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

Stjepan Bekavac, direktor

Tel: 4856 309/101
Fax: 4856 316
e-mail: agm@agm.hr


GALERIJA FOTOGRAFIJA

Fotogalerija

1/10