Prijava unutarnjih nepravilnosti

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Zagrebačkom holdingu uređen je u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19), temeljem kojeg je Uprava Društva 15. lipnja 2022. godine donijela Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

Nepravilnosti u smislu Zakona i Pravilnika Zagrebačkog holdinga su radnje ili propusti:
 
1. Koji su protupravni i odnose se na područje primjene propisa, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa koje su obuhvaćene područjem primjene akata Europske unije navedenih u dijelu I. Priloga Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji se odnose na sljedeća područja: 
  • javnu nabavu, financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
  • sigurnost i sukladnost proizvoda, sigurnost prometa
  • zaštitu okoliša, zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost
  • sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja, javno zdravlje
  • zaštitu potrošača, zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava.
2. Koje utječu na financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije

3. Koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit

4. Koje se odnose na druge odredbe nacionalnog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i za koje je u trenutku prijavljivanja nepravilnosti imao opravdan razlog vjerovati da su istinita.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi/zamjenici zaduženoj za prijavljivanje nepravilnosti.

Kontakti za prijavu nepravilnosti u Zagrebačkom holdingu:

  • Marija Novosel, povjerljiva osoba / Ulica Grada Vukovara 41, Zagreb / tel.: 01/6420-024 / e-mail: povjerljiva.osoba@zgh.hr
  • Željka Šurbek Deduš, zamjenica povjerljive osobe / / Ulica Grada Vukovara 41, Zagreb / tel.: 01/6420-111 / e-mail: povjerljiva.osoba@zgh.hr

Za potrebe prijave nepravilnosti, upućuju se prijavitelji na korištenje obrasca za prijavljivanje nepravilnosti.

Preuzmite: